ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 18° 44' 34.0001"
18.7427778
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 47' 57.0001"
100.7991667
เลขที่ : 101032
ประเพณีหกเป็งนมัสการพระธาตุแช่แห้ง
เสนอโดย pha วันที่ 28 มิถุนายน 2554
อนุมัติโดย สนง.วธจ.น่าน(ทุ่งช้าง) วันที่ 4 กรกฎาคม 2554
จังหวัด : น่าน
0 557
รายละเอียด

ความสำคัญ
ประเพณีหกเป็งไหว้สาพระธาตุแช่แห้ง เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีต กล่าวกันว่าในช่วงฤดูเทศกาลเพ็ญเดือน 6 (เหนือ) เจ้าผู้ครองนครน่านพร้อมด้วยข้าราชการบริพารจะพากันไปนมัสการพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญของชาวจังหวัดน่านโดยวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน6 นั้น ขบวนแห่ของเจ้าเมืองน่าน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจากชุมชนต่างๆ จะพร้อมกันที่บริเวณรอบ ๆ เนินภูเพียงแช่แห้ง จะมีพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นพุทธบูชาโดยมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติ บรรยายธรรมะ และมีการจุดบอกไฟดอก(จุดบั้งไฟ) ซึ่งมีลักษณะเป็นไฟพะเนียงพื้นบ้าน มีความสวยงามยามค่ำคืนพอถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ขบวนพุทธศาสนิกชนจะทำครัวตาน (เครื่องไทยทาน) ไปถวายและสรงน้ำพระธาตุแช่แห้ง ในภาคเช้าจะมี พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในภาคบ่ายจะมีการถวายเป็นพระพุทธบูชา โดยการจุดบอกไฟขึ้น (จุดบั้งไฟ) และมีการแสดงพระธรรมเทศนา โดยการเทศน์มหาชาติสืบเนื่องต่อจากวันขึ้น 14 ค่ำ ซึ่งศาสนกิจดังกล่าวทั้งหมดนี้ ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีของชาวจังหวัดน่านสืบต่อกันมา


กิจกรรม ขบวนแห่สรงน้ำพระธาตุทำบุญ ตักบาตรฟังเทศน์ เวียนเทียน การแสดงศิลปะ และวัฒนธรรม,เทศน์มหาชาติ

สถานที่ตั้ง
วัดพระธาตุแข่แห้ง
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน ม่วงตึ๊ด ซอย - ถนน -
ตำบล ม่วงตึ้ด อำเภอ ภูเพียง จังหวัด น่าน
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อีเมล์ nan-culture@hotmail.com
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สุริยพงษ์
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ 054711650-1 โทรสาร 054711650 ต่อ 18
เว็บไซต์ nan-culture@hotmail.com
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่