ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 10° 6' 37.0001"
10.1102778
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 4' 58.0001"
99.0827778
เลขที่ : 102972
ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
เสนอโดย panut วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
อนุมัติโดย ชุมพร วันที่ 13 กรกฎาคม 2554
จังหวัด : ชุมพร
4 2406
รายละเอียด

ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม    โดยนางสุนีย์  องอาจ  อายุ  ๗๑  ปี  เป็นผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้  เช่น  ดอกเบญจมาศ  ดอกเยอบิร่า  ขนาดเล็ก - ใหญ่
ราคาขาย  ดอกเล็ก    ดอกละ  ๓  บาท
                 ดอกใหญ่   ดอกละ  ๕  บาท
เวลาที่ใช้ในการทำ  ๕ - ๖  ดอก  ใช้เวลาประมาณ  ๑  ชั่วโมง
วัสดุที่ใช้
๑.  ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
๒.  ลวด
๓.  ใบไม้สำเร็จ
๔.  กระดาษย่นใช้พันก้าน
๕.  กาว
๖.  กรรไกร
๗.  สก๊อตเทปใส  ( เทปกาว )
ขั้นตอนการทำ
๑.  พับถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มเข้าหากันเป็น  ๒  ชั้น  ตามแนวนอน  เข็มหมุดกลัดให้แน่นและเสมอกัน
๒.  ตัดถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเส้นเล็กๆ  ความยาวตามขนาดถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม  โดยตัดไม่ให้ขาดออกจากกัน  ตัดเพียงครึ่งเดียว  ตามแนวขวาง  ทำดอกในและดอกข้างนอก  ซึ่งขนาดจะต่างกัน
๓.  ม้วนถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม  จับส่วนที่ไม่ได้ใช้กรรไกรตัดม้วนไปเรีอยๆ  จนเป็นดอก  ดอกเล็ก  ( ดอกใน )  ใช้เทปกาวพันโคนดอกให้แน่น  สำหรับดอกนอกก่อนม้วนให้เอาดอกในมาแนบแล้วม้วนทับไปเรื่อยๆ  จนเป็นดอก  พันโคนดอกให้แน่น
๔.  ใช้กาวโป๊ะที่ลวดแล้วใส่เข้าไปในดอก  แล้วใส่ใบไม้  พันก้านด้วยกระดาษย่น
การสืบทอด
มีชาวอีสานนั่งรถไฟมาด้วยกันและให้ดอกไม้ประดิษฐ์ที่เขาทำเองกับนางสุนีย์  องอาจ  เมื่อกลับมาถึงบ้านจึงแกะดูและทำตามตัวอย่างดอกไม้ที่ได้มา
การถ่ายทอด
ฝึกสอนให้แก่นักเรียน  และประชาชนทั่วไป
 

สถานที่ตั้ง
บ้านทุ่งตะไคร
เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่/หมู่บ้านซอย - ถนน -
ตำบล ทุ่งตะไคร อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
บุคคลอ้างอิง นางสุนีย์ องอาจ
เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล ทุ่งตะไคร อำเภอ ทุ่งตะโก จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86220
โทรศัพท์ ๐๘-๔๘๔๘-๒๑๘๖
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่