ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 40' 27.0131"
7.6741703
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 0' 57.982"
100.0161061
เลขที่ : 105990
วัดศรีธรรมาราม
เสนอโดย oungwang วันที่ 2 สิงหาคม 2554
อนุมัติโดย พัทลุง วันที่ 25 มกราคม 2555
จังหวัด : พัทลุง
1 1144
รายละเอียด

วัดศรีธรรมาราม

ประวัติวัดศรีธรรมาราม

วัดศรีธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีเนินเขาเมืองและเนินเขาวัดลิงค์ มีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ ๗๘ ไร่ ๕๐ ตารางวา

วัดศรีธรรมาราม ชาวบ้านเรียกว่า “วัดลิงค์”สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๑๒๐ ในสมัยที่เมืองพัทลุง ตั้งอยู่ที่อ่าวยอริมฝั่งคลองตรงข้ามวัด เมื่อเมืองพัทลุงย้ายออกไปวัดศรีธรรมาราม ก็ขาดผู้ทะนุบำรุงกลายเป็นวัดร้าง ต่อมาในปพ.ศ.๒๕๐๘ คณะพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ โดยมี พระมหาเจิม จากวัดสวนธรรมเจดีย์ ได้รับนิมนต์มาดำเนินการพัฒนาวัดได้ยกสภาพวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๓ ได้มีนามว่า “วัดศรีธรรมาราม” เพื่อให้เป็นมงคลนามที่ดี มีความหมายยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แล้วนับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๑๓๐

ปัจจุบันเจ้าอาวาสนามว่า พระคลาย สุสวโร

คำสำคัญ
ควนขนุน วัด
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดศรีธรรมาราม
หมู่ที่/หมู่บ้าน 5
ตำบล พนมวังก์ อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ข้อมูลสารสนเทศอำเภอควนขนุน
บุคคลอ้างอิง นางละออง หวังปาน
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง อีเมล์ cuture_pt@hotmail.com
ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ 074617958 โทรสาร 074617959
เว็บไซต์ www.culture-pt.go.th
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่