ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 4' 2.208"
15.06728
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 6' 24.444"
101.10679
เลขที่ : 109336
นางเรณู รุ่งเรือง (เมืองไทยเมืองคนดี)
เสนอโดย ลพบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2554
อนุมัติโดย ลพบุรี วันที่ 31 สิงหาคม 2554
จังหวัด : ลพบุรี
0 197
รายละเอียด

นางเรณู รุ่งเรือง เกิดวันที่ 1 มกราคม 2504 อายุ 50 ปี ณ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันรับราชการครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่ากรวด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีบุตร 2 คน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน รู้จักเสียสละเวลาของตน เพื่อส่วนร่วมและชุมชน เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กับชุมชนแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ปี 2554

สถานที่ตั้ง
บ้านเนินท่าหลวง
เลขที่ 272 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านเนินท่าหลวง
ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางเรณู รุ่งเรือง
เลขที่ 272 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านเนินท่าหลวง
ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าหลวง จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15230
โทรศัพท์ 08 9269 3128
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่