ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 4' 2.208"
15.06728
Longitude : E 101° 6' 24.444"
101.10679
No. : 109336
นางเรณู รุ่งเรือง (เมืองไทยเมืองคนดี)
Proposed by. ลพบุรี Date 22 August 2011
Approved by. ลพบุรี Date 31 August 2011
Province : Lop Buri
0 183
Description

นางเรณู รุ่งเรือง เกิดวันที่ 1 มกราคม 2504 อายุ 50 ปี ณ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันรับราชการครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านท่ากรวด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีบุตร 2 คน เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน รู้จักเสียสละเวลาของตน เพื่อส่วนร่วมและชุมชน เป็นผู้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม กับชุมชนแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นคนดี ภายใต้โครงการเมืองไทยเมืองคนดี ปี 2554

Category
Cultural Network
Location
บ้านเนินท่าหลวง
No. 272 Moo 4 บ้านเนินท่าหลวง
Tambon ท่าหลวง Amphoe Tha Luang Province Lop Buri
Details of access
Reference นางเรณู รุ่งเรือง
No. 272 Moo 4 บ้านเนินท่าหลวง
Tambon ท่าหลวง Amphoe Tha Luang Province Lop Buri ZIP code 15230
Tel. 08 9269 3128
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่