ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 46' 7.3308"
15.7687030
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 43' 36.2975"
102.7267493
เลขที่ : 115443
วัดสระบัวแก้ว
เสนอโดย passara วันที่ 22 กันยายน 2554
อนุมัติโดย วันที่ 24 เมษายน 2555
จังหวัด : ขอนแก่น
0 371
รายละเอียด

วัดสระบัวแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่4 บ้านวังคูณ ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190

วัดสระบัวแก้ว สังกัดมหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด 16 ไร่ 60 ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 บริวณที่ตั้งวัดมีหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ ชื่อหนองสระบัวแก้ว จึงตั้งชื่อวัดตามหนองน้ำนั้น ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2482 วัดแห่งนี้ เป็นที่ตั้งพิพิธภัฑณฑ์ท้องถิ่น และมีศิลปวัตถุจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2498 สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ผู้ดูแลรักษาชื่อ พระครูวิบูลสารการ เจ้าอาวาส และปัจจุบันเป็นรองเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง รูปที่1

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้านวังคูณ
เลขที่ 127 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านวังคูณ ซอย - ถนน -
จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
วัดสระบัวแก้ว
บุคคลอ้างอิง นางภัสรา ศรีน้อยขาว อีเมล์ applekoopan.@gmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอพเภอหนองสองห้อง อีเมล์ applekoopan.@gmail.com
หมู่ที่/หมู่บ้าน 16/บ้านไทยเจริญ ถนน เจนจบทิศ
ตำบล หนองสองห้อง อำเภอ หนองสองห้อง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190
โทรศัพท์ 081-8747-7076 โทรสาร 043-491274
เว็บไซต์ -
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่