ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 117151
อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
Proposed by. นนทบุรี Date 25 October 2011
Approved by. mculture Date 29 March 2016
Province : Nonthaburi
0 673
Description

อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2544 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น ทรงยุโรปยุคแรกสมัยรัตนโกสินทร์ (ทรงไทยประยุกต์) ประดับงานสลักไม้ลายวิจิตร เป็นอาคารหลายหลังเชื่อมติดกันเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้า มีสนามอยู่ตรงกลาง หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก มีรั้วเหล็กล้อมรอบ

เดิมเป็นอาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยโดยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงซื้อที่ดินจากชาวสวน จำนวน 550 ไร่ เพื่อเตรียมสร้างเรือนจำมหันตโทษ (เรือนจำบางขวาง) ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงแบ่งพื้นที่ 1 ใน 3 ส่วน มาสร้างอาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยของกระทรวงยุติธรรม เป็นโรงเรียนประจำประเภทเดียวกับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ เพื่อเน้นสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่จะไปเป็นผู้พิพากษา ซึ่งจะต้องเรียนกฎหมายตำราภาษาต่างประเทศและโปรดฯ ให้รวมโรงเรียนราชวิทยาลัย (ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ) เข้าไว้ด้วย ตัวอาคารที่มีหลายหลังติดกันนั้นได้แบ่งให้ชั้นล่างเป็นที่เรียน ชั้นบนเป็นเรือนนอน หลังสุดท้ายที่เป็นตึกใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุม

ต่อมาปี พ.ศ. 2469 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ประเทศประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงโปรดฯ ให้ยุบโรงเรียนราชวิทยาลัยโอนไปรวมกับโรงเรียนวชิราวุธที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2471 ได้ใช้อาคารเรียนมาเป็นที่ทำการศาลากลางจังหวัดนนทบุรี มีพระยศิริชัยบุรินทร์ (เปี่ยม หงสเดช) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อมาเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และส่วนหนึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอน 63 วันที่ 28 เมษายน 2524

Location
บริเวณท่าน้ำนนทบุรี
No. - Moo - Soi - Road -
Province Nonthaburi
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี
Reference นางปาณิสรา นุ่นงาม Email nonculture@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี Email nonculture@hotmail.com
Moo 8 Road รัตนาธิเบศร์
Province Nonthaburi ZIP code 11000
Tel. 025802764 ต่อ 11-16 Fax. 025802764 ต่อ 17
Website www.non-culture.go.th
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่