ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 42' 45.3985"
12.7126107
Longitude : E 101° 33' 34.7778"
101.5596605
No. : 117452
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
Proposed by. ระยอง Date 3 November 2011
Approved by. ระยอง Date 25 November 2011
Province : Rayong
1 1271
Description

นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๒๒/๑ ม.๘ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ในพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.สองสลึง อ.แกลง เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน เคยมีหนี้สินกับ ธกส. เป็นล้านและได้หันเหชีวิตของตนเองมาดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ได้เรียนรู้และลองถูกลองผิดจนสามารถเข้าใจแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดี เมื่อปะะสบความสำเร็จ สามารถใช้ชีววิตแบบพอเพียงจนปลดหนี้ล้านได้ ก็ได้เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ เคยร่วมดำเนินโครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจนมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง แนวคิด คือ ทำปุ๋ยเพราะปุ๋ยทำให้มีกินพอมีกินแล้วก็ขี้นบันไดสี่ขั้นได้ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ปัจจัย ๔ อันดับแรก คือ ต้องสร้างบ้าน บ้านที่ปลูกในที่ ๕ ไร่ แปลงสาธิตนี้ใช้ไม้จากที่ปลูกเองมาสร้างบ้าน ต้องให้มีกินก่อน มองไปทางไหนก็ต้องมีกิน ปลูกให้หมดผักที่กินได้ มะเขีือ มะละกอ ชะอม ผักแต้ว ผักหวาน ในเนื้อที่ ๕ ไร่ ผู้ใหญ่ปลูกผหักพื้นบ้านทั้งหมด ๕,๐๐๐ ต้น ตรงนี้ใช้เป็นอาหารได้ อันดับที่ ๒ เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้นอกจากนั้นชีวิตปัจจุบันเราต้องอาศัยพลังงาน ผมคิดเผื่อไว้สำหรับพวกที่อยู่ในที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และเผื่อไว้่ว่าเราต้องพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้ได้ จึงมีทั้งแผงโซล่ร์เซลล์ไว้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ส่วนแก๊สที่ใช้สำหรับหุงต้ม ได้มาจากการหมักขี้วัว ขี้ควาย กับน้ำหมักชีวภาพ แล้วต่อท่อออกมาเป็นไบโอแก๊สใช้ได้ โดยต้องคำนวณด้วยว่าจะใช้เท่าไร ต้องทำให้พอ ตัวอย่าง ๑ ถัง ที่ทำไว้จะใช้แก๊สทำกับข้าวได้ ๑๕ นาที ถ้าจะทำกับข้าว ทอดปลา ผัดผัก หุงข้าวมันน่าจะใช้สักชั่วโมง ดังนั้น เราต้องหมักแก๊สไว้สามถัง หัวใจสำคัญคือ คือ ปุ๋ย เราต้องมีปูุ๋ย เพราะว่าเอาไปใส่มะเขือ พริก บ่อกบ นาข้าว มีข้าวกินเท่ากับปุ๋ยสามารถผลิตอาหารให้เรากินได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นฐานจึงมาจากปุ๋ยที่ทำให้เรามีกิน พอเรามีกินเราก็มีอยู่พอมีอยู่ก็สามารถสร้งบ้านเรือนได้ เพราะว่ามันไม่ต้องเดินไปไหนมีเวลามันก็สร้างก็ทำเองบ้านทั้งหลังค่อยทำไปเดี๋ยวก็เสร็จ แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ได้เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง ยังไงก็เสร็จ นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ และผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ได้นำมาใช้จนประสบความสำเร็จ

Category
Local Scholar
Location
บ้านพัก
No. ๓๒๒/๑ Moo ๘ บ้านไทรเอน
Tambon สองสลึง Amphoe Klaeng Province Rayong
Details of access
Reference น.ส.สุภาพร อารมณ์ประเสริฐ
Organization สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
Road สุขุมวิท
Tambon เนินพระ Amphoe Mueang Rayong Province Rayong ZIP code 21150
Tel. 08 1874 9783 Fax. 0 3869 4154
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่