ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 42' 45.3985"
12.7126107
ลองจิจูด (แวง) : E 101° 33' 34.7778"
101.5596605
เลขที่ : 117452
นายสมศักดิ์ เครือวัลย์
เสนอโดย ระยอง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554
อนุมัติโดย ระยอง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
จังหวัด : ระยอง
1 1283
รายละเอียด

นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ อยู่บ้านเลขที่ ๓๒๒/๑ ม.๘ ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ในพื้นที่ ๕ ไร่ เป็นผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต.สองสลึง อ.แกลง เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน เคยมีหนี้สินกับ ธกส. เป็นล้านและได้หันเหชีวิตของตนเองมาดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ได้เรียนรู้และลองถูกลองผิดจนสามารถเข้าใจแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างดี เมื่อปะะสบความสำเร็จ สามารถใช้ชีววิตแบบพอเพียงจนปลดหนี้ล้านได้ ก็ได้เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มต่าง ๆ เคยร่วมดำเนินโครงการต้นกล้าอาชีพ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงจนมีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง แนวคิด คือ ทำปุ๋ยเพราะปุ๋ยทำให้มีกินพอมีกินแล้วก็ขี้นบันไดสี่ขั้นได้ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ปัจจัย ๔ อันดับแรก คือ ต้องสร้างบ้าน บ้านที่ปลูกในที่ ๕ ไร่ แปลงสาธิตนี้ใช้ไม้จากที่ปลูกเองมาสร้างบ้าน ต้องให้มีกินก่อน มองไปทางไหนก็ต้องมีกิน ปลูกให้หมดผักที่กินได้ มะเขีือ มะละกอ ชะอม ผักแต้ว ผักหวาน ในเนื้อที่ ๕ ไร่ ผู้ใหญ่ปลูกผหักพื้นบ้านทั้งหมด ๕,๐๐๐ ต้น ตรงนี้ใช้เป็นอาหารได้ อันดับที่ ๒ เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้นอกจากนั้นชีวิตปัจจุบันเราต้องอาศัยพลังงาน ผมคิดเผื่อไว้สำหรับพวกที่อยู่ในที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และเผื่อไว้่ว่าเราต้องพึ่งพาตนเองด้านพลังงานให้ได้ จึงมีทั้งแผงโซล่ร์เซลล์ไว้ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ ส่วนแก๊สที่ใช้สำหรับหุงต้ม ได้มาจากการหมักขี้วัว ขี้ควาย กับน้ำหมักชีวภาพ แล้วต่อท่อออกมาเป็นไบโอแก๊สใช้ได้ โดยต้องคำนวณด้วยว่าจะใช้เท่าไร ต้องทำให้พอ ตัวอย่าง ๑ ถัง ที่ทำไว้จะใช้แก๊สทำกับข้าวได้ ๑๕ นาที ถ้าจะทำกับข้าว ทอดปลา ผัดผัก หุงข้าวมันน่าจะใช้สักชั่วโมง ดังนั้น เราต้องหมักแก๊สไว้สามถัง หัวใจสำคัญคือ คือ ปุ๋ย เราต้องมีปูุ๋ย เพราะว่าเอาไปใส่มะเขือ พริก บ่อกบ นาข้าว มีข้าวกินเท่ากับปุ๋ยสามารถผลิตอาหารให้เรากินได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพื้นฐานจึงมาจากปุ๋ยที่ทำให้เรามีกิน พอเรามีกินเราก็มีอยู่พอมีอยู่ก็สามารถสร้งบ้านเรือนได้ เพราะว่ามันไม่ต้องเดินไปไหนมีเวลามันก็สร้างก็ทำเองบ้านทั้งหลังค่อยทำไปเดี๋ยวก็เสร็จ แนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ได้เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำ ทำทีละอย่าง ยังไงก็เสร็จ นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานไว้ และผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ได้นำมาใช้จนประสบความสำเร็จ

หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่ตั้ง
บ้านพัก
เลขที่ ๓๒๒/๑ หมู่ที่/หมู่บ้าน ๘ บ้านไทรเอน
ตำบล สองสลึง อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง น.ส.สุภาพร อารมณ์ประเสริฐ
ชื่อที่ทำงาน สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
ถนน สุขุมวิท
ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ 08 1874 9783 โทรสาร 0 3869 4154
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่