ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 15° 48' 24.9998"
15.8069444
Longitude : E 102° 1' 54.0001"
102.0316667
No. : 118644
การปลูกกุยช่ายขาว
Proposed by. ชัยภูมิ Date 17 November 2011
Approved by. ชัยภูมิ Date 17 November 2011
Province : Chaiyaphum
1 990
Description

องค์ความรู้

นายทวี วังศรี มีความสามารถในการปลูกกุยช่ายขาวได้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันส่งกุยช่ายขาวขายที่ตลาดตามร้านอาหาร ได้ราคากิโลกรัมละ ๑๔๐ บาท ในจังหวัดชัยภูมิมีแห่งเดียวที่สามารถใชัภูมิปัญญาจาการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดเป็นความรู้ พัฒนาเป็นผลผลิตที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวอย่างพอเพียง

อุปกรณ์ในการปลูก

เตรียมดินเหมือนปลูกพืชทั่วๆ ไป แต่ที่พิเศษสำหรับกุยช่ายขาว คือ ต้องมีกระถางทึบแสงทรงกรวย สำหรับครอบต้นกุยช่ายเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดจะได้ต้นกุยช่ายขาว การะถางทรงกรวยปลายแหลมที่ปั้นจากดินเหนียวคล้ายกับดินที่ใช้ปั้นหมอดิน ก่อนที่จะได้กระถางครอบเป็นดินนี้ นายทวี วังศรี ได้ลองใช้วัสดุอื่นมาหลายอย่าง เช่น ท่อ พี.วี.ซี. ไม้ไผ่สาน กระถางต้นไม้ทั่วๆ ไป ในที่สุดก็สามารถพัฒนาเป็นกระถางทรงกรวย ขนาดกระถางกว้าง ๑๐ –๑๒ นิ้ว สูง ๑๓-๑๕ นิ้ว ทำก้นกระถางให้เรียวเพื่อความทึบของดินเหนียว ทำให้แสงสว่างเข้าไปไม่ได้ สะดวกในการจับการใช้งาน และที่ทำจากดินเหนียว เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิ

วิธีการเพาะกุยช่าย มีดังนี้

ขุดแปลงปลูกรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก นำต้นพันธ์ที่มาจากต้นผักแป้นหรือหอมแบ่งที่มีอยู่ทั่วไปแบ่งเป็นกอเล็ก กอละ ๔ ต้น ปลูกรดน้ำเช้าเย็น ๑ สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยคอกทิ้งไว้ ๑๕ วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพ รดน้ำพรวนดิน ๔ เดือน เมื่อต้นแข็งแรงแล้วครอบด้วยกระถางครอบที่จัดเตรียมไว้ใช้เวลา ๖-๑๒ วันก็สามารถตัดขายได้ หลังจากนั้นบำรุงต้นต่อโดยใส่ปุ๋ยคอก หลักจากนั้นอีก ๑๕ วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ต้นตอที่งอกใหม่ต้องมีอายุ ๔๕ วัน จึงตัดใบทิ้งไป แล้วครอบกระถางกรวยไว้อีก ๔๕ วัน เมื่อได้ต้นกุยช่ายขาวสวยงามได้ขนาดแล้ว ตัดมนตอนเช้าห่อด้วยผ้าชุบน้ำให้ชุ่มนำเข้าเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อไม่ให้ต้นเหี่ยวแล้วส่งขายที่ตลาด ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ผลงาน

๑. ประสบความสำเร็จในการปลูกเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง จนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

๒. ปลูกกุยช่ายขาวได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในตลาดได้

๓. ได้รับความชมเชยจากหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีผู้มาศึกษาดูงานและศึกษาวิธีการปลูกอยู่เป็นประจำ

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง

ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความสำเร็จและสามารถปลูกได้คือ ราษฎรจากชุมชนบ้านเมืองน้อย ๕ คน และผู้สนใจทุกคนสามารถสอบถามและฝึกปฏิบัติได้ด้วย

Location
ชุมชนราษฎร์เจริญสุข
No. ๔๓/๔
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Chaiyaphum Province Chaiyaphum
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Chaiyaphum Province Chaiyaphum
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่