ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 48' 24.9998"
15.8069444
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 1' 54.0001"
102.0316667
เลขที่ : 118644
การปลูกกุยช่ายขาว
เสนอโดย ชัยภูมิ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
อนุมัติโดย ชัยภูมิ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
จังหวัด : ชัยภูมิ
1 1020
รายละเอียด

องค์ความรู้

นายทวี วังศรี มีความสามารถในการปลูกกุยช่ายขาวได้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันส่งกุยช่ายขาวขายที่ตลาดตามร้านอาหาร ได้ราคากิโลกรัมละ ๑๔๐ บาท ในจังหวัดชัยภูมิมีแห่งเดียวที่สามารถใชัภูมิปัญญาจาการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดเป็นความรู้ พัฒนาเป็นผลผลิตที่ทำรายได้ให้กับครอบครัวอย่างพอเพียง

อุปกรณ์ในการปลูก

เตรียมดินเหมือนปลูกพืชทั่วๆ ไป แต่ที่พิเศษสำหรับกุยช่ายขาว คือ ต้องมีกระถางทึบแสงทรงกรวย สำหรับครอบต้นกุยช่ายเพื่อไม่ให้ถูกแสงแดดจะได้ต้นกุยช่ายขาว การะถางทรงกรวยปลายแหลมที่ปั้นจากดินเหนียวคล้ายกับดินที่ใช้ปั้นหมอดิน ก่อนที่จะได้กระถางครอบเป็นดินนี้ นายทวี วังศรี ได้ลองใช้วัสดุอื่นมาหลายอย่าง เช่น ท่อ พี.วี.ซี. ไม้ไผ่สาน กระถางต้นไม้ทั่วๆ ไป ในที่สุดก็สามารถพัฒนาเป็นกระถางทรงกรวย ขนาดกระถางกว้าง ๑๐ –๑๒ นิ้ว สูง ๑๓-๑๕ นิ้ว ทำก้นกระถางให้เรียวเพื่อความทึบของดินเหนียว ทำให้แสงสว่างเข้าไปไม่ได้ สะดวกในการจับการใช้งาน และที่ทำจากดินเหนียว เพราะสามารถควบคุมอุณหภูมิ

วิธีการเพาะกุยช่าย มีดังนี้

ขุดแปลงปลูกรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก นำต้นพันธ์ที่มาจากต้นผักแป้นหรือหอมแบ่งที่มีอยู่ทั่วไปแบ่งเป็นกอเล็ก กอละ ๔ ต้น ปลูกรดน้ำเช้าเย็น ๑ สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยคอกทิ้งไว้ ๑๕ วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพ รดน้ำพรวนดิน ๔ เดือน เมื่อต้นแข็งแรงแล้วครอบด้วยกระถางครอบที่จัดเตรียมไว้ใช้เวลา ๖-๑๒ วันก็สามารถตัดขายได้ หลังจากนั้นบำรุงต้นต่อโดยใส่ปุ๋ยคอก หลักจากนั้นอีก ๑๕ วัน ใส่ปุ๋ยชีวภาพ ต้นตอที่งอกใหม่ต้องมีอายุ ๔๕ วัน จึงตัดใบทิ้งไป แล้วครอบกระถางกรวยไว้อีก ๔๕ วัน เมื่อได้ต้นกุยช่ายขาวสวยงามได้ขนาดแล้ว ตัดมนตอนเช้าห่อด้วยผ้าชุบน้ำให้ชุ่มนำเข้าเก็บไว้ในตู้เย็น เพื่อไม่ให้ต้นเหี่ยวแล้วส่งขายที่ตลาด ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ผลงาน

๑. ประสบความสำเร็จในการปลูกเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง จนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

๒. ปลูกกุยช่ายขาวได้อย่างมีคุณภาพ สามารถส่งร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในตลาดได้

๓. ได้รับความชมเชยจากหน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและชุมชน มีผู้มาศึกษาดูงานและศึกษาวิธีการปลูกอยู่เป็นประจำ

ลักษณะการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ชนรุ่นหลัง

ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาด้วยตนเอง ผู้ที่ประสบความสำเร็จและสามารถปลูกได้คือ ราษฎรจากชุมชนบ้านเมืองน้อย ๕ คน และผู้สนใจทุกคนสามารถสอบถามและฝึกปฏิบัติได้ด้วย

คำสำคัญ
กุยช่ายขาว
สถานที่ตั้ง
ชุมชนราษฎร์เจริญสุข
เลขที่ ๔๓/๔
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่