ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 16' 14.3929"
16.2706647
Longitude : E 102° 58' 37.429"
102.9770636
No. : 118895
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชัยประสิทธิ์
Proposed by. thanonchai Date 23 November 2011
Approved by. มหาสารคาม Date 17 May 2012
Province : Maha Sarakham
0 338
Description

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชัยประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านแพง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากตัวเมืองมหาสารคามไปตามถนนมหาสารคาม - ขอนแก่น ผ่านอำเภอโกสุมพิสัย ถึงวัดชัยประสิทธิ์ประมาณ ๓๗ กิโลเมตร ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชัยประสิทธิ์ ซึ่งอยู่บนชั้น ๓ ของศาลาปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งค้นคว้าประวัติความเป็นมาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นชาวบ้านแพง และตำบลแพง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากโบราณวัตถุ คัมภีร์ใบลาน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจแล้ว ยังให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของขั้นตอนการทอเสื่อกก ซึ่งเป็นอาชีพรองของชาวบ้านในอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของชุมชนบ้านแพงกับชุมชนในอำเภอโกสุมพิสัย พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชัยประสิทธิ์ นี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม หากสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าหรือทำหนังสือนมัสการเจ้าอาวาสวัดชัยประสิทธิ์

Category
Museum
Location
วัดชัยประสิทธิ์
Moo ๑๔ ตำบลแพง
Tambon แพง Amphoe Kosum Phisai Province Maha Sarakham
Details of access
วัดชัยประสิทธิ์
Reference พระครูพิทักษ์ชัยประสิทธิ์
Organization วัเชัยประสิทธิ์
Moo ๑ บ้านแพง
Province Maha Sarakham ZIP code 44140
Tel. 043-761454
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่