ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 56' 30.845"
12.9419014
Longitude : E 99° 45' 53.9053"
99.7649737
No. : 121168
นายมิตารุณห์ พรหมอินทร์
Proposed by. อรอนงค์ เพชรบุรี Date 19 January 2012
Approved by. เพชรบุรี Date 26 January 2012
Province : Phetchaburi
1 953
Description

นายมิตารุณห์ พรหมอินทร์ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2509 ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายช่อง พรหมอินทร์ มารดาชื่อ นางโสภา พรหมอินทร์ คู่สมรสชื่อ นางภัสณี พรหมอินทร์ มีบุตร 2 คน การศึกษา ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การบำเพ็ญประโยชน์

- นำข้าราชการและผู้ต้องขังไปพัฒนา วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการเป็นประจำ

- นำกิจกรรมของเรืองจำชั่วคราวเขากลิ้งออกเผยแพร่ในงานต่างๆเป็นประจำ

- ร่วมกิจกรรมงานในอำเภอแก่งกระจาน ออกปลูกป่าเป็นประจำ

- ควบคุมการสร้างอุโบสถดินที่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม จังหวัดสกลนคร

- ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีก่อสร้างป้อมตำรวจเป็นดินแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอแก่งกระจาน

รางวัลที่ได้รับ

- ผู้คุมพอเพียง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ กรมราชทัณฑ์

- ผู้คุมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมราชทัณฑ์

- บุคคลดีเด่นดีเด่น ด้านอาชีพข้าราชการ สโมสรโรตารีเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

- บุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

- ได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการประกวดการ น้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

- ได้รับรางวัลเจ้าพนักงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

Category
Cultural Network
Location
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
Tambon วังจันทร์ Amphoe Kaeng Krachan Province Phetchaburi
Details of access
Reference นางสุพรรณี รุ่งมณี
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี Email petburi_culture@hotmail.com
Road ดำเนินเกษม
Tambon คลองกระแชง Amphoe Mueang Phetchaburi Province Phetchaburi ZIP code 76000
Tel. 032-424324 Fax. 032-424325
Website htt://province.m-culture.go.th/petchaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่