ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 56' 30.845"
12.9419014
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 45' 53.9053"
99.7649737
เลขที่ : 121168
นายมิตารุณห์ พรหมอินทร์
เสนอโดย อรอนงค์ เพชรบุรี วันที่ 19 มกราคม 2555
อนุมัติโดย เพชรบุรี วันที่ 26 มกราคม 2555
จังหวัด : เพชรบุรี
1 984
รายละเอียด

นายมิตารุณห์ พรหมอินทร์ หัวหน้าเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เกิดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2509 ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อ นายช่อง พรหมอินทร์ มารดาชื่อ นางโสภา พรหมอินทร์ คู่สมรสชื่อ นางภัสณี พรหมอินทร์ มีบุตร 2 คน การศึกษา ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และศิลปศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขณะนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การบำเพ็ญประโยชน์

- นำข้าราชการและผู้ต้องขังไปพัฒนา วัด โรงเรียน และสถานที่ราชการเป็นประจำ

- นำกิจกรรมของเรืองจำชั่วคราวเขากลิ้งออกเผยแพร่ในงานต่างๆเป็นประจำ

- ร่วมกิจกรรมงานในอำเภอแก่งกระจาน ออกปลูกป่าเป็นประจำ

- ควบคุมการสร้างอุโบสถดินที่วัดป่าพุทธนิมิตสถิตสีมาราม จังหวัดสกลนคร

- ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีก่อสร้างป้อมตำรวจเป็นดินแห่งแรกของประเทศไทยที่อำเภอแก่งกระจาน

รางวัลที่ได้รับ

- ผู้คุมพอเพียง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ กรมราชทัณฑ์

- ผู้คุมดีเด่น ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมราชทัณฑ์

- บุคคลดีเด่นดีเด่น ด้านอาชีพข้าราชการ สโมสรโรตารีเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

- บุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของจังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

- ได้รับรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากการประกวดการ น้อมนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

- ได้รับรางวัลเจ้าพนักงานดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

คำสำคัญ
บุคคลสำคัญ
สถานที่ตั้ง
เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง
ตำบล วังจันทร์ อำเภอ แก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางสุพรรณี รุ่งมณี
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี อีเมล์ petburi_culture@hotmail.com
ถนน ดำเนินเกษม
ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ 032-424324 โทรสาร 032-424325
เว็บไซต์ htt://province.m-culture.go.th/petchaburi
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่