ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 11' 36.6533"
7.1935148
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 33' 58.5882"
100.5662745
เลขที่ : 123392
ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม)
เสนอโดย สงขลา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
อนุมัติโดย สงขลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัด : สงขลา
0 1445
รายละเอียด

ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม)

ประวัติความเป็นมา

เป็นสุสานผู้ปกครองเมืองสิงขร สมัยอยุธยา มีจารึกยกย่องนามว่าสุลต่านสุไลมาน แต่ชาวท้องถิ่นเรียกขานกันสืบต่อมาว่า มรหุ่มหรือทวดหุ่ม หมายถึง สุสานของผู้ปกครองเมืองผู้เฒ่าอันเป็นที่นับถือได้ล่วงลับไปแล้ว

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม

เป็นหลักฐานว่าเจ้าเมืองสิงขระสมัยอยุธยานามสุลต่านสุลัยมานซึ่งเป็นมุสลิม

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

1. ที่ฝังศพพระยาแขก

อายุสมัย

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

ประวัติการดำเนินการ

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478

หมวดหมู่
โบราณสถาน
สถานที่ตั้ง
ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม)
ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
บุคคลอ้างอิง กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน/กลุ่มโบราณคดี
หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100
โทรศัพท์ 074-330255-56 โทรสาร 074-334087
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่