ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 11' 36.6533"
7.1935148
Longitude : E 100° 33' 58.5882"
100.5662745
No. : 123392
ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม)
Proposed by. สงขลา Date 13 Febuary 2012
Approved by. สงขลา Date 14 Febuary 2012
Province : Songkhla
0 1685
Description

ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม)

ประวัติความเป็นมา

เป็นสุสานผู้ปกครองเมืองสิงขร สมัยอยุธยา มีจารึกยกย่องนามว่าสุลต่านสุไลมาน แต่ชาวท้องถิ่นเรียกขานกันสืบต่อมาว่า มรหุ่มหรือทวดหุ่ม หมายถึง สุสานของผู้ปกครองเมืองผู้เฒ่าอันเป็นที่นับถือได้ล่วงลับไปแล้ว

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม

เป็นหลักฐานว่าเจ้าเมืองสิงขระสมัยอยุธยานามสุลต่านสุลัยมานซึ่งเป็นมุสลิม

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

1. ที่ฝังศพพระยาแขก

อายุสมัย

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

ประวัติการดำเนินการ

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478

Category
Historic site
Location
ที่ฝังศพพระยาแขก (มรหุ่ม)
Tambon หัวเขา Amphoe Singhanakhon Province Songkhla
Details of access
สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
Reference กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน/กลุ่มโบราณคดี
Moo 2
Tambon พะวง Amphoe Mueang Songkhla Province Songkhla ZIP code 90100
Tel. 074-330255-56 Fax. 074-334087
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่