ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 11' 36.6533"
7.1935148
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 33' 58.5882"
100.5662745
เลขที่ : 123396
พระเจดีย์ของสมเด็จองค์น้อยองค์ใหญ่บนเขาค่ายม่วง
เสนอโดย สงขลา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
อนุมัติโดย สงขลา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
จังหวัด : สงขลา
2 823
รายละเอียด

พระเจดีย์ของสมเด็จองค์น้อยองค์ใหญ่บนเขาค่ายม่วง

ประวัติความเป็นมา

พระเจดีย์ทั้งสององค์ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ติดกับปากน้ำเมืองสงขลาทางทิศตะวันตกมักจะเรียกกันว่า เจดีย์สองพี่น้อง พระเจดีย์องค์พี่หรือเรียกว่าเจดีย์องค์ดำ สร้างโดยเจ้าพระยาคลัง เมื่อปี พงศ. 2376 เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการมาราชการทัพที่สงขลา ส่วนเจดีย์องค์น้องหรือองค์ขาว สร้างโดยพระยาศรีพิพัฒน์เมื่อคราวมาราชการทัพที่สงขลาเมื่อปี พ.ศ. 2382

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีวัฒนธรรม

อนุสรณ์แห่งชัยชนะในการรักษาขอบขัณทสีมาในเขตเมืองชายแดนภาคใต้ ซึ่งมาประชุมทัพ ณ เชิงเขาแห่งนี้นำทัพครั้งแรกโดยเจ้าพระยาคลัง ครั้งที่ ๒ โดยพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาในยุทธภูมิที่ปัตตานีและไทรบุรี

สิ่งสำคัญที่ขึ้นทะเบียน

1. เจดีย์

อายุสมัย

พ.ศ. 2376 และ พ.ศ. 2382

ประวัติการดำเนินการ

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 1096 ตอนที่ 119 วันที่ 17 กันยายน 2535

หมวดหมู่
โบราณสถาน
สถานที่ตั้ง
พระเจดีย์ของสมเด็จองค์น้อยองค์ใหญ่บนเขาค่ายม่วง
ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักศิลปากรที่ 13 สงขลา
บุคคลอ้างอิง กลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน/กลุ่มโบราณคดี
หมู่ที่/หมู่บ้าน 2
ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100
โทรศัพท์ 074-330255-56 โทรสาร 074-334087
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่