ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 25' 57"
16.4325000
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 30' 22"
103.5061111
เลขที่ : 123881
พระครูอนุสรธรรมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)
เสนอโดย 0866432444 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
อนุมัติโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555
จังหวัด : กาฬสินธุ์
1 394
รายละเอียด

พระครูอนุสรธรรมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)

พระครูอนุสรธรรมคุณ (เกสร สรสันต์) ฉายาฐานิสฺสโร อายุ ๖๔ พรรษา ๔๓ เจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด, เจ้าคณะอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

บรรพชา-อุปสมบท

บรรพชา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๙ ณ วัดดอนยาง

ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พระอุปัชฌาย์ชื่อ เจ้าอธิการมา จนทูปโม วัดดอนยานาง ตำบลดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ วัดดอนยานาง

ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พระอุปัชฌาย์ชื่อ เจ้าอธิการมา จนทูปโม วัดดอนยานาง ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

การส่งเสริมการศาสนา

ได้จัดตั้งสำนักศาสนศึกษาทั้งแผนกธรรม-บาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา โดยได้จัดหาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ผู้ทรงวุฒิเข้าสอนประจำชั้น จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียนตามสมควรตลอดมาและได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีเป็นกรณีพิเศษเป็นครั้งคราว

ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๕) ได้จัดตั้งศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานประจำอำเภอยางตลาด

ณ วัดอร่ามมงคล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

งานเผยแพร่

พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๓ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำศูนย์วัดโพธิ์ชัยเชียงงาม ตำบลบัวบาน

อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำศูนย์ วัดดอนยานาง

ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตจากศูนย์อบรมพระธรรมทูต

วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และเป็นพระธรรมทูต

ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จนถึงปัจจุบัน

การพัฒนาวัด

ได้รับคัดเลือกจากกรมศาสนา ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ในปีพ.ศ. ๒๕๔๑

เกียรติประวัติ

พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาชุมชน

จากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารี ในด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์(มหานิกาย)เป็นหลวงปู่ผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนา บ้าน ชุมชน โรงเรียน วัด

สถานที่ตั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน กาฬสินธุ์
จังหวัด กาฬสินธุ์
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
นางสุขณิชมน ปิ่นวิเศษ ผู้สัมภาษณ์
บุคคลอ้างอิง พระครูอนุสรธรรมคุณ หลวงปู่พระครูผู้ชอบพัฒนา
ชื่อที่ทำงาน วัดเหนือ
เลขที่ - ซอย - ถนน -
จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สุขณิชมน ปิ่นวิเศษ 12 มีนาคม 2555 เวลา 19:34
ขอบคุณค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 12 มีนาคม 2555 เวลา 19:27
ดีมากสุขณิชมน ปิ่นวิเศษ 12 มีนาคม 2555 เวลา 15:08
ปรับข้อมูลเนื้อหาสาระแล้วค่ะรูปภาพเดี๋ยวหาเพิ่มค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:03
ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมภาพต่างๆให้สมบูรณ์ครับ
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่