ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 57' 51.4102"
18.9642806
Longitude : E 98° 43' 17.4288"
98.7215080
No. : 124374
ครูบาสม โอภาโส
Proposed by. netima Date 21 Febuary 2012
Approved by. เชียงใหม่ Date 6 March 2012
Province : Chiang Mai
0 1090
Description

ประวัติ ครูบาสม โอภาโส เกิดเมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2455 หมู่บ้านแม่ใน ป่าม่วง ต.ป่าม่วง(เดิม) ปจจุบันคือ ตำบลแม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ เดิมชื่อ “อินสม” บิดาชื่อจอม มารดาชื่อชุ่ม นามสกุล ดูมวัน มีพี่น้องด้วยกันสองคนคือ 1. ด.ช. อินสม ดูมวัน 2 . ด.ญ. จันทร์ฟอง ดูมวัน(เสียชีวิตตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบ) ท่านอายุได้ 7 ขวบ มารดาได้เสียชีวิตลง หลังจากเสร็จสิ้นพิธีปลงศพและอุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาท่านแล้ว บิดาของท่านได้นำไปฝากให้เล่าเรียนกับ ครูบาพรหมเสน วัดทุ่งล้อม ท่านได้เล่าเรียนภาษาไทยอักขระ ภาษา พื้นเมือง ซึ่งท่านได้ตั้งใจเล่าเรียนด้วยความสนใจและขยันหมั่นเพียรจนแตกฉานครูบาพรหมเสนมีความเห็นว่าสมควรให้ท่านบรรพชาและให้ฉายาใหม่ว่าสามเณรพรหมรังสี เล่าเรียนอยู่วัดทุ่งล้อมได้สามพรรษาครูบาพรหมเสนจึงได้นำไปฝากเรียนนักธรรมที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดสำเภา อ.เมืองจ. เชียงใหม่ จวบจนท่าน อายุ 22 ปี ในปีพ. ศ. 2477 ก็ได้กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมา วัดแม่ริม ต. ริมใต้ โดยมีพระครูคันธาวงษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแก้วเป็นพระกรรมวาจารย์ และ ได้รับฉายาใหม่ว่า “โอภาโส” และไปจำพรรษา อยู่ที่วัดป่าม่วง อ.แม่ริม ต่อมาท่านได้กราบเป็นลูกศิษย์อุปฐากของครูบาศรีวิชัย ณ วัดสวนดอก วัดพระสิงห์ สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ วิหารครอบรอยพระพุทธบาทสี่รอยพระธาตุม่อนเปียะ อ. สะเมิง และสถานที่อื่นๆ อีกหลายแห่ง ท่านได้ยึดถือตามรอยปฎิบัติ ของ ครูบาศรีวิชัยสม่ำเสมอตลอดชีวิตของท่าน และในปี 2480 คณะศรัทธา วัดศาลาโป่งกว๋าว โดยการนำของพ่อหลวง แก้วซึ่งมีความศรีทธาเลื่อมใสใน พระสม โอภาโส พร้อมใจกันไปกราบอาราธนานิมนต์ท่านจากวัดสวนดอกมาเป็นเจ้าอาวาสวัดศาลาโป่งกวาว ต. สะเมิงเหนือ อ. สะเมิงท่านได้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสอบรมสั่งสอนศรัทธาสาธุชน ศิษย์ พร้อมทั้งปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภาวนา ตลอดจนสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ของวัดโป่งกวาวและวัดอื่นๆ เช่นวัดแม่เลย วัดแม่แพะวัดป่ากล้วย วัดรุ่งอรณ วัดต้นตัน วัดป่าม่วง วัดน้ำตกแม่สา และสร้างพระเจ้าตนหลวงอ .สะเมิง สำนักสงฆ์พระบาทตีนดอย ในปีพุทธศักราช 2480 คณะสงฆ์อำเภอสะเมิงได้แต่งตั้งให้ท่านเจ้าคณะตำบลสะเมิงเหนือ จนถึงปีพุทธศักราช 2498 และท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศ เป็นพระครูสม โอภาโสในปี 2519 และในปี พุทธศักราช 2532 ท่านได้อาพาธ และมรณภาพเมื่อวันที่๒๕ มิถุนายน พ.ศ.2536 เวลา 21.09 น. ด้วยโรคชรา สิริรวมอายุ 82 ปี 60 พรรษา

วัตถุมงคล เหรียญรุ่นแรกที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2519 นอกจากเหรียญรูปเหมือน รุ่น 1ของท่านที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ในราคานิยมหลักพันต้นๆ แล้วตะกรุดของท่านที่สร้างในปี 2520 พร้อมพระปิดตาเนื้อผงก้นอุดตะกรุด จึงเป็นของดีของมงคนมีค่ายิ่งที่ท่านได้สร้างให้สานุศิษย์ไว้ป้องกันสรรพอันตรายนอกจากนี้ยังให้ทางทำมาค้าขึ้นอีกด้วย

Location
วัดศาลาโป่งกวาว
Moo 3
Tambon สะเมิงเหนือ Amphoe Samoeng Province Chiang Mai
Details of access
หนังสือสะเมิง 100 ปี
Reference พระอธิการสมชาย นาถธมโม
Organization สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสะเมิง
Tambon สะเมิงใต้ Amphoe Samoeng Province Chiang Mai ZIP code 50250
Tel. 053-487374
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่