ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 8° 15' 52.4016"
8.2645560
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 2' 57.0646"
99.0491846
เลขที่ : 126122
พิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่เขาพนม
เสนอโดย preeyak วันที่ 9 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย กระบี่ วันที่ 20 มีนาคม 2555
จังหวัด : กระบี่
0 852
รายละเอียด

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่เขาพนม จัดขึ้นที่ ศาลเจ้าแม่เขาพนม หน้าทีว่าการอำเภอเขาพนม ถนนเหนือคลอง-ชับบุรี ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมติกรรมการศาลเจ้าแม่เขาพนม 15 8o ซึ่งมี นายศิริ บัวเกตุ ประธานสภาวัฒนะรรมอำเภอเขาพนม เป็นประธานกรรกมารศาลเจ้าแม่ กำหนดให้ ทุกวันที่ 1 -10 มีนาคม ของทุกปี จัดงานบวงสรวงศาลเจ้าแม่เขาพนม เพื่อให้ประชาชนในอำเภอเขาพนมร่วมกันถือศีลกิจเจ สวดมนต์ขอพรจากเจ้าแม่เขาพนม ให้คุ้มครอง ซึ่งเป็นควาเชื่อที่มีมา ประมาณ 31 ปี ที่ผ่านมา สมัย นายอำเภอเขาพนม นายวีรชัย ศิริสันต์ เป็นนายอำเภอเขาพนม เริ่มให้มีการก่อสร้างศาลเจ้าแม่เขาพนม เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ประชาชนในอำเภอเขาพนม ตามความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าสืบต่อกันมา

พิธีบวงสรวงศาลเจ้าแมเขาพนมกำหนดจัดสรุปพอสังเขป ได้แก่ - การถือศีลกินเจ สวดมนต์,พิธีบวงสรวงโดยพิธีพราห์มจากจังหวัดนครศรีธรรมราช- วันที่ 9 มีนาคม เวลา 14.00 น.ของทุกปี มีการอาบ้ำให้รูปปั้นเจ้าแม่เขาพนมก่อนทำพิธี บวงสรวง

- วันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี จัดพิธีบวงสรวง ทั้งพิธีพราห์มและพิธีพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธี

การจัดงานดังกล่าว มีนางไสว สิงห์ชู ,นางประภาทิพย์ ไพศาลกูลอาริยะและนายไพโรจน์ อิ่มเรื่องแก้ว เป็นผู้นำในการจัดงานบวงสรวงดังกล่าว

สถานที่ตั้ง
ศาลเจ้าแม่เขาพนม
หมู่ที่/หมู่บ้าน 5 ถนน เหนือคลอง-ชัยบุรี
ตำบล เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเขาพนม
บุคคลอ้างอิง นางศรัณยา ชัยเพชร
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเขาพนม
ตำบล เขาพนม อำเภอ เขาพนม จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81140
โทรศัพท์ 075 623966 โทรสาร 075 623967
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่