ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 19° 0' 45.9842"
19.0127734
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 17' 58.7972"
99.2996659
เลขที่ : 126167
สวนรุกชาติดงเย็น
เสนอโดย arporn_v วันที่ 10 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย เชียงใหม่ วันที่ 16 มีนาคม 2555
จังหวัด : เชียงใหม่
0 298
รายละเอียด

บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยงมีพื้นที่ทำเลดี ที่อุดมสมบูรณ์ มีดินดี น้ำดี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ป ปลูกยาสูบเป็นอาชีพหลัก ด้านทิศตะวันตกของทุ่งนาเป็นป่าทึ มีพื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ในเดือน ๙ เหนือ แรม ๙ ค่ำ ของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่จะจัดให้มีพิธีเลี้ยดง ในบริเวณสุวนุรุกชาติ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข ตามประเพณีล้านนา และเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชุ่วอายุคน

สวนรุกชาติงเย็น ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดย เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง นายนันท์ เครือนพรัตน์ และกำนันตำบลป่าเมี่ยง นายสมจิตต์ สิทธิปัญญา ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องน้ำ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ส่วนราชการอื่น ๆ และเป็นสถานที่เข้าค่ายของนักเรียน ประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมความรู้ และกิจกรรมนันทนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ในการศึกษาพันธ์ไม้ ต้นไม้ต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายชนิด โดยมีต้นไม้บางชนิดมีอายุนับร้อย ปี และเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง
บ้านโป่งกุ่ม
หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 บ้านโป่งกุ่ม
ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
บุคคลอ้างอิง เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด อีเมล์ ap_vanid03@hotmail.com
หมู่ที่/หมู่บ้าน เชิงดอย
จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220
โทรศัพท์ 081-8741304
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่