ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 0' 45.9842"
19.0127734
Longitude : E 99° 17' 58.7972"
99.2996659
No. : 126167
สวนรุกชาติดงเย็น
Proposed by. arporn_v Date 10 March 2012
Approved by. เชียงใหม่ Date 16 March 2012
Province : Chiang Mai
0 287
Description

บ้านโป่งกุ่ม ตำบลป่าเมี่ยงมีพื้นที่ทำเลดี ที่อุดมสมบูรณ์ มีดินดี น้ำดี ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ป ปลูกยาสูบเป็นอาชีพหลัก ด้านทิศตะวันตกของทุ่งนาเป็นป่าทึ มีพื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ในเดือน ๙ เหนือ แรม ๙ ค่ำ ของทุกปี ประชาชนส่วนใหญ่จะจัดให้มีพิธีเลี้ยดง ในบริเวณสุวนุรุกชาติ เพื่อให้ประชาชนได้อยู่เย็นเป็นสุข ตามประเพณีล้านนา และเป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายชุ่วอายุคน

สวนรุกชาติงเย็น ปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง โดย เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี่ยง นายนันท์ เครือนพรัตน์ และกำนันตำบลป่าเมี่ยง นายสมจิตต์ สิทธิปัญญา ต่อมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สร้างอาคารเอนกประสงค์ และห้องน้ำ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ส่วนราชการอื่น ๆ และเป็นสถานที่เข้าค่ายของนักเรียน ประกอบกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมความรู้ และกิจกรรมนันทนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ในการศึกษาพันธ์ไม้ ต้นไม้ต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายชนิด โดยมีต้นไม้บางชนิดมีอายุนับร้อย ปี และเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญานวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

Location
บ้านโป่งกุ่ม
Moo 4 บ้านโป่งกุ่ม
Tambon ป่าเมี่ยง Amphoe Doi Saket Province Chiang Mai
Details of access
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
Reference เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
Organization สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด Email ap_vanid03@hotmail.com
Moo เชิงดอย
Province Chiang Mai ZIP code 50220
Tel. 081-8741304
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่