ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 42' 47.9999"
14.7133333
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 11' 53.9999"
104.1983333
เลขที่ : 127135
นางรัญจวน จันทรคัต (พานบายศรี)
เสนอโดย ศรีสะเกษ วันที่ 15 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย ศรีสะเกษ วันที่ 15 มีนาคม 2555
จังหวัด : ศรีสะเกษ
0 185
รายละเอียด

นางรัญจวน จันทรคัต อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๔๓๖ หมู่ ๖ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญ ในการประดิษฐ์พานบายศรีประเภทต่างได้อย่างสวยงาม ประณีตบรรจง มีความงามและคุณค่าทางศิลปะ มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยการนำเอาวัสดุในท้องถิ่นมาประยุคใช้ให้เหมาะสมกับประเพณี สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทยๆ ซึ่งเป็นมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ถือว่าเป็นปราชญ์ท้องถิ่นคนหนึ่ง โดยได้เรียนรู้และฝึกฝนจากบรรพบุรุษและการสังเกต เป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องประดิษฐ์มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว โดยเริ่มเรียนรู้การประดิษฐ์พานบายศรีมาตั้งอายุ ๕ ขวบ โดยติดตามคุณยายไปวัดและช่วยพับกรวยบายศรีคุณยาย ปัจจุบัน ได้พัฒนารูปแบบบายศรีโดยใช้ผ้า เพื่อให้มีอายุการใช้งานมากขึ้น ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และงานช่างฝีมือให้กับเยาวชนและประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ โดยเป็นวิทยากรท้องถิ่นสอนเด็กในโรงเรียนต่างๆ

สถานที่ตั้ง
บ้านภูมิตะวันตก
เลขที่ 436 หมู่ที่/หมู่บ้าน 6 บ้านภูมิตะวันตก
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง นางเครือวัลย์ คำไสย์
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อีเมล์ sisaket@m-culture.go.th
ถนน เทพา
ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ 045-617811 โทรสาร 045-617812
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/sisaket
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่