ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 11' 3.0001"
16.1841667
ลองจิจูด (แวง) : E 103° 18' 4"
103.3011111
เลขที่ : 127439
เสาหลักพระธรรมวัดอุทัยทิศ
เสนอโดย มหาสารคาม วันที่ 16 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย มหาสารคาม วันที่ 24 เมษายน 2555
จังหวัด : มหาสารคาม
0 194
รายละเอียด

เสาหลักพระธรรมวัดอุทัยทิศ เป็นหลักจารึกหัวข้อธรรมที่สำคัญในพุทธศาสนา ซึ่งนางวิไล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เกษคุปต์ ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมก่อสร้าง ศุภฤกษ์ก่อสร้างวันที่ 18 ธันวาคม 2515 เวลา 13.40 น. โดยพระราชศีลโสภิต พร้อมคณะสงฆ์วัดอุทัยทิศเป็นองค์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอุทัยทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ลักษณะเป็นเสาคอนกรีต ตั้งอยู่บนฐานก่ออิฐโบกปูน 2 ชั้น ฐานชั้นแรกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 4 เมตร สูงจากพื้นดิน 90 เซนติเมตร ฐานด้านบนกว้างด้านละ 2.75 เมตร สูงจากฐานชั้นล่าง 20 เซนติเมตร เสาหินเป็นเสาคอนกรีตสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 1.15 เมตร ย่อมุมทั้ง 4 สูง 9 เมตร ยอดเสาประดับกลีบบัวค่ำบัวหงาย ยอดสูงสุดตั้งกงเสมาธรรมจักร แต่ละด้านติดผนังคอนกรีตด้วยหินอ่อนจารึกข้อธรรม ทาทับตัวอักษรด้วยสีแดงส่วนล่างด้านทิศตะวันออก ประดับรูปหล่อปูนปั้นนูนสูงเรื่องปฏิสนธิและนิพพาน พร้อมประวัติของหลักธรรม ด้านทิศใต้รูปทรงออกผนวช ทิศตะวันตกรูสัตว์ มนุษย์ เทวดาเคารพ สถูป ทิศเหนือรูเสมาธรรมจักรกวางหมอบ ตอนล่างของรูเป็นรายชื่อผู้บริจาครวม 50 รายการ แต่ละด้านจารึกหัวข้อธรรมที่สำคัญ

สถานที่ตั้ง
วัดอุทัยทิศ
ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
วัดอุทัยทิศ
บุคคลอ้างอิง เจ้าอาวาสวัดอุทัยทิศ
ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 043777561 โทรสาร 043777549
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่