ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 39' 31.3699"
13.658713871426528
Longitude : E 100° 31' 58.4619"
100.53290607514646
No. : 128050
ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ
Proposed by. nungning Date 20 March 2012
Approved by. สมุทรปราการ Date 21 March 2012
Province : Samut Prakan
0 1069
Description

ชาวมอญเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด
ดังนั้น เทศกาลต่าง ๆ ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์หรือเป็น
ปริศนาธรรมเสมอ การถวายธงตะขาบของชาวมอญที่ปากลัด
(พระประแดง) ก็เช่นเดียวกัน โดยวัดมอญที่อยู่ในเขตตำบลตลาด
ตำบลบางพึ่ง ตำบลทรงคนอง ตำบลบางหญ้าแพรก จะมีเสาหงส์
อยู่ทุกวัด เพื่อแสดงว่าเป็นวัดมอญและเพื่อใช้แขวนธงตะขาบ
เสาหงส์จะสร้างไว้ใกล้กับปูชนียวัตถุ เช่น โบสถ์หรือพระเจดีย์
แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่ ปลายเสาจะมีตัวหงส์
ที่ทำด้วยไม้หรือโลหะติดอยู่ เมื่อใกล้วันสงกรานต์ชาวบ้าน
ก็จะมาช่วยกันจัดทำธงตะขบายขึ้นเพื่อนำไปถวายวัดที่ตนทำบุญอยู่
ธงตะขาบทำด้วยผ้ากว้างประมาณ ๑ เมตร ส่วนความยาวนั้น
ก็แล้วแต่ความสูงของเสาหงส์ของวัดของตน ตัวธงทำเป็น ๙ ช่อง
แล้วเอาไม้ไผ่ผ่าซีกที่เตรียมไว้วางคั่นช่องแบ่งไว้ช่องละ ๒ อัน
แต่ละอันห่างกัน ๔ - ๕ นิ้ว ส่วนหัวและหางแต่เดิมทำด้วยไม้ไผ่
สานเป็นตะแกรงแล้วหุ้มด้วยผ้าแดง แต่ในปัจจุบันมักทำด้วยไม้อัด
ปลายของไม้ไผ่ที่คั่นช่องทุกอันทำธงรูปสามเหลี่ยมเล็ก ๆ ๔๐ ผืน
ติดไว้สมมติเป็นขาตะขาบ ในส่วนที่เป็นลำตัวของตะขาบจะเจาะผ้า
ให้เป็นช่องไว้ให้ลมผ่านได้ส่วนละ ๕ ช่อง ธงตะขาบนี้จะประดิษฐ์
ตกแต่งให้สวยงามอย่างไรก็ได้ตามความต้องการ ที่ชาวมอญทำธง
เป็นรูปตะขาบไปถวายวัดในเทศกาลสงกรานต์ก็เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
โดยใช้ธงแสดงปริศนาธรรม

ในทางโลก ตะขาบเป็นสัตย์ที่มีลำตัวยาว สามารถปกป้อง
คุ้มครองลูกของตนโดยโอบล้อมลูกเอาไว้ เป็นตัวอย่างของ
การปกป้องคุ้มครองชนชาติของตน ในทางธรรมหนวดสองเส้น
หมายถึง สติและสัมปชัญญะ เขี้ยว ๒ อัน หมายถึง หิริโอตัปปะ
ดวงตา ๒ ดวง หมายถึง กตัญญูและกตเวที ลำตัว ๙ ช่วง หมายถึง
คุณธรรมของอริยบุคคล ๔ คู่ และนิพพาน ๑ ได้แก่ โสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล สกทามีมรรค สกทามีผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล
อรหัตมรรค อรหัตผล และนิพพาน ช่องลมผ่าน ๔๕ ช่อง หมายถึง
จำนวนปีที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนา ๔๕ ปี ขา ๔๐ ขา หมายถึง
หมวดธรรมต่าง ๆ ได้แก่ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ นาถกรณธรรม ๑๐
อนุสติ ๑๐ และกุศลกรรมบท ๑๐ หาง ๒ แฉก หมายถึง ขันติและ
โสรัจจะ เมื่อทำเสร็จแล้วก็ช่วยกันนำไปถวายที่วัดวันสงกรานต์
ในขณะที่นำธงไปถวายก็จัดเป็นขบวนแห่กันไป มีเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
อะไรก็นำออกมาดีด สี ตี เป่า ไปตามทางที่จะไปวัด หนุ่มสาว เฒ่า แก่
ก็ออกมาช่วยกันจับชายธงตะขาบเป็นขบวนยาว แห่แหนกัน
เป็นที่สนุกสนาน หนุ่มสาวก็มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกัน

จะเห็นได้ว่าการถวายธงตะขาบก็เพื่อบูชาพระรัตนตรัย
เป็นปริศนาธรรมและแสดงถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
และเป็นการเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์ด้วย

Location
อำเภอพระประแดง
Tambon ตลาด Amphoe Phra Pradaeng Province Samut Prakan
Details of access
เทศบาลเมืองพระประแดง
Tambon ตลาด Amphoe Phra Pradaeng Province Samut Prakan ZIP code 10130
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่