ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 18° 8' 51.6901"
18.147691684750302
ลองจิจูด (แวง) : E 97° 56' 22.9152"
97.93969866693419
เลขที่ : 128449
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
เสนอโดย อำเภอแม่สะเรียง วันที่ 22 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย phisan วันที่ 23 มีนาคม 2555
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
0 1271
รายละเอียด

เทเเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านทุ่งพร้าว ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๒ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน ก่อนที่จะเป็นเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยพระราชบัญญัติ สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.๒๕๓๗ ที่ตั้งเดิมอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านแพะ และได้ย้ายที่ทำการมา ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง เป็นเืทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ปัจจุบันมีชื่อว่าเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม งานประเพณีต่างๆในตำบลเมืองยวมใต้ และเป็นที่ตั้งสภาวัฒนธรรมตำบลแม่สะเรียง

สถานที่ตั้ง
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
เลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่/หมู่บ้าน ๔/บ้านทุ่งพร้าว
ตำบล แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
บุคคลอ้างอิง นางมีนาพร สาทิสสะร้า อีเมล์ sand_bboyss@yohoo.com
ชื่อที่ทำงาน เทศบาลเมืองยวมใต้
เลขที่ 120 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4/บ้านทุ่งพร้าว
อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58110
โทรศัพท์ 053 681146 โทรสาร 053 682161
เว็บไซต์ www.yoamtai.net
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่