ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 18° 0' 8.6969"
18.0024158
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 11' 26.277"
99.1906325
เลขที่ : 128997
วัดนางอย
เสนอโดย จิราภรณ์ กาญจนา วันที่ 26 มีนาคม 2555
อนุมัติโดย ลำปาง วันที่ 26 มีนาคม 2555
จังหวัด : ลำปาง
2 1912
รายละเอียด

วัดนางอย กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8(2532: 101X ตั้งอยู่เลขที่ 121 บ้านนางอย หมู่ที่ 10 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง สงกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 63.5 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 111 เมตร จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 111 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 114 เมตร จดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 114 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร ศิลปะลานนาไทย กุฏิ และศาลาราย ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูปปางต่าง ๆ หลายขนาดและเจดีย์

วัดนางอย สร้างเมื่อ พ.ศ.2200 โดยครูบาโน ชาวบ้านเรียกวัดหลวงนางอย เดิมชื่อวัดดอนแก้วทรายมูล ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2400 การบริและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระบุญทา แก้วสงกา พระบุณตัน ทาดสา พระปุ๊ด ต๊ะนางอย พระคำสุข แก้วษา พระแก้ว พระแก้วมูล หาดสา พระปัญญา โกหลั่น พระหว้า เขื่อนแก้ว พระภาษิณ ใหม่ทำ ปัจจุบันพระอธิการเมนิราช เป็นเจ้าอาวาส

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดนางอย
เลขที่ วัดนางอย หมู่ที่/หมู่บ้าน 10
ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระอธิการเนมิราช
บุคคลอ้างอิง นางจิราภรณ์ กาญจนา
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง อีเมล์ lampang_cultrue@hotmail.com
ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม จังหวัด ลำปาง
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่