ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 18° 25' 41.8094"
18.4282804
ลองจิจูด (แวง) : E 98° 47' 9.3448"
98.7859291
เลขที่ : 130544
การเขียนป้ายผ้า (วัชรินทร์ ไชยวงค์)
เสนอโดย kunniga วันที่ 10 เมษายน 2555
อนุมัติโดย ลำพูน วันที่ 11 เมษายน 2555
จังหวัด : ลำพูน
1 1576
รายละเอียด

การเขียนป้ายของคุณวัชรินทร์นี้ ยังคงใช้ฝีมือในการวาดลวดลายและเขียนตัวอักษรลงบนวัสดุที่ต้องการ ซึ่งต้องอาศัยหลักการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผลิตผลงาน ซึ่งต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงานด้วยมือทั้งหมด ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่การเขียนป้ายจะอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งทำให้ศิลปินด้านนี้ถูกลดทอนความสำคัญลงไป และใกล้จะสูญหายไปทุกที

อุปกรณ์/วัสดุ/สื่อ/วัตถุดิบ ในการผลิตผลงาน

๑. สี ประเภทต่างๆ เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีฝุ่น และสีอะคริลิค เป็นต้น

๒. พู่กัน

๓. วัสดุสำหรับการเขียน เช่น ผ้า ไม้ โฟม เป็นต้น

๔. ดินสอ

๕. ไม้บรรทัด

ขั้นตอนในการผลิตผลงาน

๑. ร่างตัวอักษรและข้อความที่จะเขียนลงบนพื้นหลังของวัสดุที่จะเขียน

๒. เขียนตัวอักษรที่ร่างไว้ เน้นลายเส้น และลงสีทับและตกแต่งให้สวยงาม

๓. นำไปผึ่งแดดให้แห้ง

หมวดหมู่
ศิลปิน
สถานที่ตั้ง
บ้านหนองยวง
เลขที่ ๓๘ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล หนองยวง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (อำเภอเวียงหนองล่อง)
เลขที่ ๓๓ หมู่ที่/หมู่บ้านถนน หน้าวัดพระยืน
ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ ๐๕๓-๕๑๐๒๔๓ โทรสาร ๐๕๓-๕๑๐๒๔๔
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่