ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 25' 41.8094"
18.4282804
Longitude : E 98° 47' 9.3448"
98.7859291
No. : 130544
การเขียนป้ายผ้า (วัชรินทร์ ไชยวงค์)
Proposed by. kunniga Date 10 April 2012
Approved by. ลำพูน Date 11 April 2012
Province : Lamphun
1 1550
Description

การเขียนป้ายของคุณวัชรินทร์นี้ ยังคงใช้ฝีมือในการวาดลวดลายและเขียนตัวอักษรลงบนวัสดุที่ต้องการ ซึ่งต้องอาศัยหลักการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผลิตผลงาน ซึ่งต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์ในการผลิตชิ้นงานด้วยมือทั้งหมด ซึ่งต่างจากปัจจุบันที่การเขียนป้ายจะอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งทำให้ศิลปินด้านนี้ถูกลดทอนความสำคัญลงไป และใกล้จะสูญหายไปทุกที

อุปกรณ์/วัสดุ/สื่อ/วัตถุดิบ ในการผลิตผลงาน

๑. สี ประเภทต่างๆ เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีฝุ่น และสีอะคริลิค เป็นต้น

๒. พู่กัน

๓. วัสดุสำหรับการเขียน เช่น ผ้า ไม้ โฟม เป็นต้น

๔. ดินสอ

๕. ไม้บรรทัด

ขั้นตอนในการผลิตผลงาน

๑. ร่างตัวอักษรและข้อความที่จะเขียนลงบนพื้นหลังของวัสดุที่จะเขียน

๒. เขียนตัวอักษรที่ร่างไว้ เน้นลายเส้น และลงสีทับและตกแต่งให้สวยงาม

๓. นำไปผึ่งแดดให้แห้ง

Location
บ้านหนองยวง
No. ๓๘ Moo
Tambon หนองยวง Amphoe Wiang Nong Long Province Lamphun
Details of access
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน (อำเภอเวียงหนองล่อง)
No. ๓๓ MooRoad หน้าวัดพระยืน
Tambon เวียงยอง Amphoe Mueang Lamphun Province Lamphun ZIP code 51000
Tel. ๐๕๓-๕๑๐๒๔๓ Fax. ๐๕๓-๕๑๐๒๔๔
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่