ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 13' 13.3738"
17.2203816
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 26' 58.2796"
102.4495221
เลขที่ : 131147
นายวิรัตน์ พรมมหาชัย
เสนอโดย หนองบัว วันที่ 18 เมษายน 2555
อนุมัติโดย nongbualamphu_admin วันที่ 18 เมษายน 2555
จังหวัด : หนองบัวลำภู
0 282
รายละเอียด

ประวัติ เกิดในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๔๘๓ อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ ๒ บ้านหมากเหลี่ยม ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ความเป็นมา นายวิรัตน์ พรมมหาชัย หลังจากที่พ่อแม่ได้อพยพจากบ้านตำแย มาปลูกบ้านที่บ้านเหล่าโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ได้เข้าอุปสมบทที่วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้บวชเรียนได้ศึกษาพระธรรมวินัยในช่วงบวชเรียนและเป็นคนชอบอ่านชอบศึกษา จึงได้ศึกษาประเพณีโบราณ มรดกอีสาน และมูลมังอีสาน หลาย ๆ ด้าน ศึกษาการสู่ขวัญ แต่งแก้เสียเคราะห์ ประเพณีขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้านใหม่ ตั้งศาลพระภูมิ ได้บวชศึกษาในเพศบรรพชิตเป็นเวลา ๑ ปี ๓ เดือน จึงได้สึกออกมา และได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น จนเป็นที่รู้จักของคนในหมู่บ้านจึงได้มาว่าให้ไปทำพิธีสู่ขวัญ ตอนแรกได้ค่าตัว ๒๐ บาท และได้ศึกษาเรียนรู้จากตำรามาเรื่อย ๆ ด้วยตนเอง จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลและได้รับการยอมรับจากชุมชนให้เป็นผู้นำด้านพิธีกรรมและด้านพิธีทางศาสนา ของชุมชนในการว่าจ้างได้รับค่าตัว จากเริ่มต้น ๒๐ บาท มา ๕๐ บาท และมา ๑๐๐ บาท ปัจจุบัน รับค่าจ้างประมาณ ๒,๐๐๐ บาท

ลักษณะของงาน๑.ประเภทงานมงคล ได้แก่ งานสู่ขวัญนาค งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ปลูกบ้านใหม่ ประเพณีสู่ขวัญข้าว ตั้งศาลพระภูมิ และงาน ๒.ประเภทงานอวมงคล คืองานการสเดาะเคราะห์(แต่งแก้ เสียเคราะห์) ในเรื่องฝันไม่ดี งูเข้าบ้าน การเจ็บไข้ได้ป่วย เสียเคราะห์ปัดราหู เสริมดวงเสริมราศีให้มีโชคในการเป็นหมอพราหมณ์เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทำประโยชน์ให้กับสังคมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาคทรัพย์ช่วยโรงเรียน บริจาคเงินสร้างวัดต่าง ๆ ในตำบลโพธิ์ชัยและใกล้เคียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไป เคยได้รับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างจากเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ลงสมัคร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ( สท.) และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และปัจจุบันยังให้บริการช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่างานพิธีต่าง ๆ ตามที่วานขอมาด้วยความยินดี

หมวดหมู่
ปราชญ์ชาวบ้าน
สถานที่ตั้ง
บ้านหมากเหลี่ยม
เลขที่ 40 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2 บ้านหมากเหลี่ยม
ตำบล ลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
นายวิรัตน์ พรมมหาชัย
บุคคลอ้างอิง นายโอฬาร ทาน้อย
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ถนน หนองบัวลำภู - เลย
ตำบล ลำภู อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
โทรศัพท์ 042316729 โทรสาร 042316730
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่