ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 15° 25' 25.5173"
15.4237548
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 54' 3.2072"
102.9008909
เลขที่ : 131478
ผ้าโสร่งไหมบ้านโนนตาสุด
เสนอโดย orange วันที่ 19 เมษายน 2555
อนุมัติโดย นครราชสีมา วันที่ 26 เมษายน 2555
จังหวัด : นครราชสีมา
1 2062
รายละเอียด

ผ้าโสร่งไหมบ้านโนนตาสุดเป็นผ้าไหมที่ชาวกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตาสุดทอ เป็นการนำเอาภูมิปัญญาของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณมาใช้ในการทอผ้า นิยมจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นการเสริมรายได้หลังจากการทำนา ทำไร่และกิจกรรมหลัก ผ้าโสร่งไหมบ้านโนนตาสุดนี้กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตาสุด ได้อนุรักษ์การทอไว้เป็นสมบัติให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ ปัจจุบันยังคงทอผ้าโสร่งไหมเพื่อสร้างเสริมรายได้และจำหน่ายให้ผู้สนใจโดยทั่วไป

สถานที่ตั้ง
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตาสุด
เลขที่ 31 หมู่ที่/หมู่บ้าน 7 บ้านโนนตาสุด
ตำบล เมืองยาง อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตาสุด
บุคคลอ้างอิง นางสายันต์ อุปจันโท
เลขที่ 31 หมู่ที่/หมู่บ้าน 7 บ้านโนนตาสุด
ตำบล เมืองยาง อำเภอ เมืองยาง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30270
โทรศัพท์ 0825794875
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่