ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 19° 21' 3.3473"
19.3509298
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 48' 46.4598"
99.8129055
เลขที่ : 132071
อ้อผญ๋า
เสนอโดย rainbow วันที่ 23 เมษายน 2555
อนุมัติโดย พะเยา วันที่ 25 เมษายน 2555
จังหวัด : พะเยา
0 1610
รายละเอียด

การกินอ้อผญ๋า คือ พิธีกรรมของคนล้านนา เมื่อจะมีการเรียนวิชาคาถาอาคม หรือเรียนวิชาการต่าง ๆ จะมีการกินอ้อผญ๋า เพื่อให้เกิดสติปัญญาและความจำในการเรียนวิชานั้น ๆ คำว่า "อ้อ" "อ่องอ้อ" หมายถึง สติปัญา มันสมอง อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ต้นอ้อ วัชพืชที่ชอบขึ้นในพื้นที่ชื้นแฉะ ลำต้นเป็นปล้องแข็งแรง ใบเรียวเหมือนต้นแขมหรือหญ้าคา มีดอกสีขาว เวลาบานจะเป็นปุยนุ่น ปลิวล่องลอยไปตามกระแสลมพัด แพร่พันธุ์และแตกกอง่าย ตายยาก
พิธีการกินอ้อผญ๋า เป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่เก่าแก่ มีมาตั้งแต่เติมของคนล้านนา เชื่อกันว่าผู้ที่เข้าร่วมพิธีการนี้แล้วได้กินอ้อผญ๋า ผู้นั้นจะมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว และจดจำได้มาก ซึ่งจะรวมไปถึงเชิงการมีวาทศิลป์ที่มีเสน่ห์ พิธีกรรมนี้จึงเป็นที่นิยมของนักแสดง ช่างซอ พระสงฆ์และกุลบุตรธิดาที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน
ประเภทของอ้อผญ๋า แบ่งตามคาถาหรือบวดสวดมนต์อัญเชิญเทวดาและอัญเชิญอ้อปัญญา ได้แก่ 1. อ้ออรหันตา 2. อ้อธัมมา 3. อ้อพระเจ้าอาจินจำ 4. อ้อนางสิบสอง 5. อ้อความมัดรัก
พิธีกรรมการกินอ้อผญ๋า จะเริ่มจากเมื่อทุกคนที่เข้าร่วมพิธีมาพร้อมกันในวิหารหรือศาลาอเนกประสงค์ของวัด ปู่อาจารย์จะนำกล่าวคำไหว้พระ สมาทานศีล 5 หลังจากนั้นปู้อาจารย์ซึ่งมีภูมิความรู้ด้านถาคาจะนำเครื่องบูชาครูทั้งหมดมาทำพิธีบูชาครูโดยการสวดมนต์อัญเชิญเทวดาและอัญเชิญอ้อปัญญา เสร็จแล้วเป่ามนต์คาถาลงไปในน้ำผึ้งและเทลงใส่ลงไปในกระบอกอ้อซึ่งตันเป็นท่อน ๆ เมื่อครบทั้งหมดแล้ว ก็แจกอ้อผญ๋าให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคน แล้วผู้ที่ได้รับอ้อก็จะออกไปยังบริวณที่จัดไว้สำหรับผู้ที่จะกินอ้อผญ่า การกินอ้อผญ่าก็จะต้องอธิฐานขอให้สติปัญญาจงบังเกิดแก่ตนเอง แล้วกลั้นหายใจยกอ้อขึ้นจบศรีษะ แล้วดื่มน้ำผึ้งในต้นอ้อจนหมดและขบต้นอ้อให้แตก โยนต้นอ้อข้ามศรีษะไปข้างหลังที่มีปล่องอยู่ โดยถือเคล็ดว่าต่อไป ปัญญาจะได้ปล่อง คือปัญญาจะมีเยอะขึ้นดีขึ้น จำได้มากขึ้น
ในช่วงนี้ก่อนที่จะกินน้ำผึ้งที่อยู่ในกระบอกอ้อ ในส่วนของวัดโพธาราม โดยการนำของพระโสภณพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดโพธาราม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา จะใช้โอกาสนี้นำทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะไม่ยุ่งกับยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้า ผู้ขาย ผู้เสพ ซึ่งเป็นสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด หากผู้ใดไม่ยุ่งกับยาเสพติดเมื่อกินอ้อผญ๋าแล้วจะบังเกิดผลทำให้ตนมีสติปัญญาที่เฉียบแหลม หากแม้นใครเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดอ้อผญ๋าก็จะไม่บังเกิดผลเกิดปัญญาแก่ผู้นั้น
ปัจจุบันพิธีกรรมการกินอ้อผญ๋าได้สูญหายไปจากชุมชนคนล้านนา พระโสภณพัฒโนดม เจ้าอาวาสวัดโพธาราม รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา จึงฟื้นฟูพิธีกรรมนี้ขึ้นมาใหม่ โดยจะจัดพิธีกรรมการกินอ้อผญ่า ในทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพญาวัน โดยถือว่าวันพญาวันเป็นวันเริ่มต้นของจุลศักราใหม่ เป็นวันที่ฤกษ์ดี เป็นวันมงคล หากผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมดังกล่าว ก็จะต้องมาทำบุญที่วัดโพธาราม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี

สถานที่ตั้ง
วัดโพธาราม
เลขที่ 119 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2 บ้านต้นตะเคียน
ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
วัดโพธาราม
บุคคลอ้างอิง พระโสภณพัฒโนดม
ชื่อที่ทำงาน วัดโพธาราม
เลขที่ 119 หมู่ที่/หมู่บ้าน 2 บ้านต้นตะเคียน
ตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56130
โทรศัพท์ 0 5449 9051 โทรสาร 0 5441 7970
เว็บไซต์ www.photharam.50g.com
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่