ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 30' 35.0752"
16.5097431
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 28' 8.873"
100.4691314
เลขที่ : 132438
ประเพณีแข่งเรือเล็ก5 ฝีพายตำบลสากเหล็ก
เสนอโดย วัฒนธรรมอำเภอสากเหล็ก วันที่ 25 เมษายน 2555
อนุมัติโดย พิจิตร วันที่ 25 เมษายน 2555
จังหวัด : พิจิตร
0 398
รายละเอียด

ชื่อ ประเพณี แข่งเรือเล็ก5 ฝีพายตำบลสากเหล็ก

ความหมาย การนำเรือไฟเบอร์กลาสขนาดเล็ก คนพาย 5 คนนำมาฝึกฝนและทำการแข่งขันกันภายในตำบล

ประวัติความเป็นมาในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๒–๒๔๘๕ เป็นช่วงฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านในเขตตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรจะจัดให้มีประเพณีแข่งเรือในลำคลอง ซึ่งในสมัยก่อนนั้นลำคลองจะกว้างและลึก ใช้สำหรับเป็นเส้นทางในการสัญจร การคมนาคม การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรโดยคนในหมู่บ้านรวมตัวกันในแต่ละหมู่บ้านมาแข่งขันกันส่วนใหญ่ใช้เรือเพ่นม้าหรือ เรือหมูแข่งขันเพื่อความสนุกสนานและความสามัคคี

หน่วยงานที่สนับสนุน เทศบาลตำบลสากเหล็ก ได้เห็นความสำคัญของประเพณีที่มีมาแต่เดิมได้ฟื้นฟูประเพณีดังกล่าว โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลสากเหล็กใน

การจัดการแข่งขันทั้งหมด ตั้งแต่การจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน ๕ ฝีพาย จัดสรรเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัล, เสื้อทีมในการแข่งขัน และกำหนดการประชุมวางแผนการจัดงาน

ตั้งแต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับการ สนับสนุนจากบริษัท,ห้างร้าน ร้านค้า,

พ่อค้าแม่ค้าในเขตตำบลสากเหล็ก เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้ง.....ลำคลองสาลิกาหมู่ ๙ จนถึงบริเวณ เทศบาลตำบลสากเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านสากเหล็ก ตำบลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

วัตถุประสงค์การแข่งขันเรือ 5 ฝีพาย เพื่อเป็นการสืบสาน และสร้างความสามัคคีในชุมชนเทศบาลตำบลสากเหล็ก

ฤดูกาล และสถานที่จัดการแข่งขัน ในปัจจุบันจะเริ่มทำการแข่งขัน ในช่วงก่อนหรือหลัง วันออกวันพรรษา ๑ อาทิตย์

ลักษณะการจัดงานโดยเทศบาลตำบลสากเหล็กจัดให้มีการประชุมวางแผนกำหนอวันจัดงาน , วันซ้อม ซึ่งจะเชิญผู้นำชุมชน ทั้ง ๘ ชุมชน ในเขต เทศบาลตำบลสากเหล็ก มาร่วมประชุมพร้อมจับสลาก ในการแข่งขันและวันซ้อม ซึ่งใช้เวลาในการซ้อมประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ และทำการแข่งขัน ๑ วัน บริเวณ ลำคลองในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก มีการเชิญส่วนราชการทุกส่วนของอำเภอ และรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมในวันเปิดงานประเพณีดังกล่าว

การสืบทอด มีการถ่ายทอดการฝึกผัดการพายเรือเล็กให้แก่เยาชนและประชาชนที่สนใจทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสากเหล็ก ทั้ง ๘ ชุมชน

สถานที่ตั้ง
คลองสาริกา หมูที่ 9 ในเขตเทศบาลตำบลสากเหล็ก
หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสากเหล็ก
ตำบล สากเหล็ก อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
เทศบาลตำบลสากเหล็ก
บุคคลอ้างอิง นักวิชาการศึกษา
หมู่ที่/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เทศบาลสากเหล็ก
ตำบล วังทับไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่