ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 0' 28.0001"
17.0077778
Longitude : E 99° 49' 23.0002"
99.8230556
No. : 134285
พระครูสุเมธพัฒโนทัย
Proposed by. siriwat Date 8 May 2012
Approved by. สุโขทัย Date 14 September 2012
Province : Sukhothai
0 511
Description

พระครูสุเมธพัฒโนทัยเกิดวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2498 อายุ 57 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนท่ีบ้านนาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ ต่อมาได้เข้ารับการบรรพชาเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2512 ณ วัดลายทุ่งทอง อ.คีรีมาศ และได้รับการอุปสมบทในวันที่ 29 มิถุนายน 2518 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ผลงานได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย และเป็นพระอุปัฌาย์ พ.ศ.2550 รางวัลที่ได้รับได้แก่โล่รางวัลพระธรรมาจิกอาวุโส พ.ศ.2552,รางวัลสนับสนุนการศึกษาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2553,พ.ศ.2554 จาก ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข และรางวัลป้ายวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ.2554

Location
พระครูสุเมธพัฒโนทัย
No. 220
Tambon ธานี Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai
Details of access
พระครูสุเมธพัฒโนทัย
Reference พระครูสุเมธพัฒโนทัย
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
No. ศาลากลางจั
Tambon ธานี Amphoe Mueang Sukhothai Province Sukhothai ZIP code 64000
Tel. 089 0252451
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่