ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 0' 28.0001"
17.0077778
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 49' 23.0002"
99.8230556
เลขที่ : 134285
พระครูสุเมธพัฒโนทัย
เสนอโดย siriwat วันที่ 8 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดย สุโขทัย วันที่ 14 กันยายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 495
รายละเอียด

พระครูสุเมธพัฒโนทัยเกิดวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2498 อายุ 57 ปี ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนท่ีบ้านนาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ ต่อมาได้เข้ารับการบรรพชาเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2512 ณ วัดลายทุ่งทอง อ.คีรีมาศ และได้รับการอุปสมบทในวันที่ 29 มิถุนายน 2518 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ ผลงานได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย และเป็นพระอุปัฌาย์ พ.ศ.2550 รางวัลที่ได้รับได้แก่โล่รางวัลพระธรรมาจิกอาวุโส พ.ศ.2552,รางวัลสนับสนุนการศึกษาจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2553,พ.ศ.2554 จาก ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการสาธารณสุข และรางวัลป้ายวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ พ.ศ.2554

สถานที่ตั้ง
พระครูสุเมธพัฒโนทัย
เลขที่ 220
ตำบล ธานี อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูสุเมธพัฒโนทัย
บุคคลอ้างอิง พระครูสุเมธพัฒโนทัย
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย
เลขที่ ศาลากลางจั
ตำบล ธานี อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64000
โทรศัพท์ 089 0252451
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่