ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 19' 29.3246"
17.3248124
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 50' 35.7587"
99.8432663
เลขที่ : 136852
พระครูวิลาศเขมากร
เสนอโดย แก้ว มั่นเกิด วันที่ 28 พฤษภาคม 2555
อนุมัติโดย สุโขทัย วันที่ 5 มิถุนายน 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 471
รายละเอียด

พระครูวิลาศเขมากร ฉายา เขมวีโร อายุ ๕๓ พรรษา ๓๒ วิทยฐานะ น.ธ.เอก พธ.บ.วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร เจ้าคณะตำบลป่ากุมเกาะ
สถานะเดิม ชื่อ ชูชาติ นามสกุล เป็นพุ่ม เกิด ๒ ฯ๔ ๖ ค่ำ ปีกุล วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๒ นามบิดา นายขาว นามมารดา นางสวิง บ้านเลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๑๐ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
อุปสมบท วัน ๔ ฯ๔ ๔ ค่ำ ปีวอก วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ พัทธสีมาวัดวังวน ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นามพระอุปัชฌาย์ พระครูสถิตวีรธรรม วัดสันติกาวาส ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
วิทยฐานะ ๑. พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย
๒. พ.ศ. ๒๕๒๖ สอบได้ น.ธ. เอก สำนักเรียนวัดคลองกระจง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๓. พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ )คณะพุทธศาสตร์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
๔. การศึกษาพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาไทยได้ และคอมพิวเตอร์
๕. ความชำชาญ พระนวกรรม พระธรรมกถึก และพิธีกร
งานการปกครอง ๑. พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๒. พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลคลองกระจง
๓. พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าคณะตำบลคลองกระจง
๔. พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
๕. พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๖. พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเจ้าคณะตำบลป่ากุมเกาะ
๗. พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหารตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ตั้ง
วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
เลขที่ 163 หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน หน้าเมือง
ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูอาทรสังวรศีล
บุคคลอ้างอิง พระครูอาทรสังวรศีล
ชื่อที่ทำงาน วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
เลขที่ 163 ซอย - ถนน หน้าเมือง
ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-2174
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่