ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 26' 17.9999"
16.4383333
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 50' 20"
102.8388889
เลขที่ : 140107
หนังสือมาลัยหมื่น-มาลัยแสน ปริทรรศน์
เสนอโดย daruneekk1 วันที่ 19 มิถุนายน 2555
อนุมัติโดย ขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2555
จังหวัด : ขอนแก่น
13 7302
รายละเอียด

หนังสือ มาลัยหมื่น – มาลัยแสน ปริทรรศน์

มาลัยหมื่น – มาลัยแสน เป็นวรรณกรรมอีสาน พรรณนาเรื่องพระมาลัยไปเยี่ยมแดนสวรรค์ ซึ่งจารจารึกไว้ในหนังสือผูกใบลานด้วยอักษรธรรมอีสานและมีการถอดความเป็นภาษาไทยโบราณสำนวนอีสานตลอดทั้งเรื่องแบ่งเป็น ๒ กัณฑ์ คือ

กัณฑ์ที่ ๑ เรียกว่า “มาลัยหมื่น” แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ ตอนรับดอกบัวจากบุรุษเข็ญใจแล้วขึ้นไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และได้พบสนทนากับพระอินทร์ และตอนได้พบกับเทวดาจำนวนร้อย จำนวนพัน และจำนวนหมื่น กระทำประทักษิณบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี

กัณฑ์ที่ ๒ เรียกว่า “ มาลัยแสน” แบ่งเป็น ๒ ตอน คือ ตอนไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีพบเทวดาจำนวนแสน และตอนได้พบสนทนากับพระศรีอริยเมตไตรยเทพบุตร ผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป

มาลัยหมื่น-มาลัยแสน เป็นการพรรณนาเรื่องราวของพระมาลัยเถระขณะเห็นเหล่าเทพกำลังเดินเวียนประทักษิณบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จำนวนร้อย จำนวนพัน จำนวนหมื่น และจำนวนแสน ถึงหลายแสนจนนับไม่ถ้วน คำว่า “มาลัยหมื่น-มาลัยแสน” จึงมีที่มาจากจำนวนเทวดา

หนังสือ มาลัยหมื่น – มาลัยแสน ปริทรรศน์ เป็นหนังสือที่ อาจารย์ดร.พระมหาประมวล ฐานทตโต ได้นำเสนอเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นมาเรื่องพระมาลัยได้ชัดเจน เพราะการเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนตามหนังสือผูกใบลานเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก โดยการประยุกต์ให้เป็นสำนวนที่เข้าใจง่ายในการศึกษา มีทั้งหมด ๑๑๐ หน้า

ความสำคัญ: หนังสือเล่มนี้ เป็นวรรณกรรมอีสานที่มีคุณค่าในการสืบค้น มาลัยหมื่น- มาลัยแสน ได้พบคำตอบจากเล่มนี้และเป็นวิทยาทานเผยแพร่ต่อไป

ผู้ประพันธ์:พระมหาประมวล ฉายา ฐานทตโต

การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์: แหล่งเรียนรู้และบริการหนังสือเรื่องนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๘๑-๓๔๑๔๒๒๓

หมวดหมู่
เอกสารหนังสือ
สถานที่ตั้ง
วัดธาตุอารามหลวง
ถนน กลางเมือง
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
วัดธาตุอารามหลวง
บุคคลอ้างอิง นางดรุณี สุภักดี อีเมล์ darunee_culture@hotmail.com
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น อีเมล์ kk_culture@Gmail.com
ถนน ศูนย์ราชการ
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ 043 245013 โทรสาร 043 245014
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th//khonkaen
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่