ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 19' 29.3246"
17.3248124
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 50' 35.7587"
99.8432663
เลขที่ : 141985
พระมหาสกุล โกสโล
เสนอโดย แก้ว มั่นเกิด วันที่ 29 มิถุนายน 2555
อนุมัติโดย สุโขทัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : สุโขทัย
0 504
รายละเอียด

พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.๙เจ้าคณะตำบลวังพิณพาทย์เจ้าอาวาสวัดป่าข่อย ชื่อ พระมหาสกุล ฉายา โกสโล อายุ ๓๙ ปี พรรษา ๑๕ วิทยฐานะ ป.ธ.๙,ร.ม. สังกัดวัดป่าข่อย ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

สถานะเดิม ชื่อ สกุล นามสกุล คมบาง เกิดวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖
บิดา นายฉอ้อน มารดา นางดอกพุฒ บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

อุปสมบท
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ พัทธสีมา วัดไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าตำบลย่านยาว วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการธานี อจฺจาทโร วัดไทรย้อย ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พระอนุสาวนาจารย์ พระปลัดสน เวรมุตฺโต วัดไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วุฒิการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ม.) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (น.บ.)มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย
ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภออย่างเข็มแข็ง

สถานที่ตั้ง
วัดป่าข่อย
เลขที่ 70 หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย 1 ถนน ประชาราษฎร์
ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระมหาสกุล โกสโล
บุคคลอ้างอิง พระมหาสกุล โกสโล
เลขที่ 70 หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย 1 ถนน ประชาราษฎร์
อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0836284778
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่