ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 44' 43.7633"
13.7454898
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 19' 22.053"
100.3227925
เลขที่ : 148454
วัดนครชื่นชุ่ม
เสนอโดย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจังหวัดนครปฐม วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
อนุมัติโดย นครปฐม วันที่ 30 กรกฎาคม 2555
จังหวัด : นครปฐม
0 2102
รายละเอียด

วัดนครชื่นชุ่ม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ โดยตระกูล “กรรณสูต” ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าภายหลังที่ นายอากร ฮะหยง ซึ่งเป็นน้องชายของพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (อี้ กรรณสูต) ได้ถึงแก่อนิจกรรม ต่อมาอีกไม่นาน นางชุ่มภรรยาของท่านก็ถึงแก่กรรมบุตรแลหลานจึงได้นำเงินที่ได้รับบริจาคในงานครั้งนี้มาสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งบรรพบุรุษทั้งสอง ชื่อว่า “วัดชื่นชุ่ม” ต่อมาวัดนี้ได้มีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยขุนนครรัฐเขตต์ จึงได้ผนวกนามของท่านเข้าไปด้วย และได้ชื่อใหม่ว่า “วัดนครชื่นชุ่ม” สืบมา วัดนครชื่นชุ่ม ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๙ ปัจจุบันมีพระครูมงคลประภาส เป็นเจ้าอาวาส

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดนครชื่นชุ่ม
เลขที่ 104 หมู่ที่/หมู่บ้าน 7
ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
พระครูมงคลประภาส
บุคคลอ้างอิง พระครูมงคลประภาส อีเมล์ suntud_np@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน วัดนครชื่นชุ่ม
เลขที่ 104 หมู่ที่/หมู่บ้าน 7
ตำบล กระทุ่มล้ม อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่