ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : - ลองจิจูด (แวง) : -
เลขที่ : 152117
วัดบ้านซ่อง
เสนอโดย ฉะเชิงเทรา วันที่ 21 สิงหาคม 2555
อนุมัติโดย mculture วันที่ 21 มีนาคม 2559
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
0 281
รายละเอียด

วัดบ้านซ่อง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นวัดในชุมชนที่ประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่เป็นประจำที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ สันนิษฐานว่า เริ่มสร้างเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ นายอินทร์และนายโซ ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดซึ่งชำรุดทรุดโทรมและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอินทโชสังฆโพธาราม แต่ชาวบ้านก็ไม่เรียก คงเรียกชื่อวัดบ้านซ่องเหมือนเดิมเพราะสันนิษฐานว่าเป็นที่ซ่องสุมฝึกปรือคนที่ไปร่วมกับกองกำลังพระเจ้าตาก ซึ่งสมัยก่อนเป็นป่าชายทุ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบัน พระครูโสภณวิริยานุยุต เป็นเจ้าอาวาส

คำสำคัญ
วัด
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดบ้านซ่อง
เลขที่ ๖๑ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล บ้านซ่อง อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
(บุคคล/หน่วยงาน/หนังสือ/เอกสาร)
บุคคลอ้างอิง พระครูโสภณวิริยานุยุต
ชื่อที่ทำงาน วัดบ้านซ่อง
เลขที่ ๖๑ หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล บ้านซ่อง อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่