ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 152117
วัดบ้านซ่อง
Proposed by. ฉะเชิงเทรา Date 21 August 2012
Approved by. mculture Date 21 March 2016
Province : Chachoengsao
0 273
Description

วัดบ้านซ่อง ตั้งอยู่เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นวัดในชุมชนที่ประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่เป็นประจำที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๗ ตารางวา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ สันนิษฐานว่า เริ่มสร้างเมื่อสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ นายอินทร์และนายโซ ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดซึ่งชำรุดทรุดโทรมและเปลี่ยนชื่อเป็น วัดอินทโชสังฆโพธาราม แต่ชาวบ้านก็ไม่เรียก คงเรียกชื่อวัดบ้านซ่องเหมือนเดิมเพราะสันนิษฐานว่าเป็นที่ซ่องสุมฝึกปรือคนที่ไปร่วมกับกองกำลังพระเจ้าตาก ซึ่งสมัยก่อนเป็นป่าชายทุ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์ ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ปัจจุบัน พระครูโสภณวิริยานุยุต เป็นเจ้าอาวาส

Tag Cloud
วัด
Category
Religious place
Location
วัดบ้านซ่อง
No. ๖๑ Moo
Tambon บ้านซ่อง Amphoe Amp Phanom Sarakham Province Chachoengsao
Details of access
(บุคคล/หน่วยงาน/หนังสือ/เอกสาร)
Reference พระครูโสภณวิริยานุยุต
Organization วัดบ้านซ่อง
No. ๖๑ Moo
Tambon บ้านซ่อง Amphoe Amp Phanom Sarakham Province Chachoengsao ZIP code 24120
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่