ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 34' 35.2144"
18.5764484405619
Longitude : E 99° 0' 25.8179"
99.0071716308594
No. : 152647
วัดสุพรรณรังษี
Proposed by. kumkumlar Date 23 August 2012
Approved by. ลำพูน Date 28 August 2012
Province : Lamphun
1 1897
Description

วัดสุพรรณรังษี ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๕ ถนนชัยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ ๒ ไร่ ๙.๒ ตารางวา ภายในวัดมีอาคารเสนาเสนะประกอบด้วย อุโบสถลักษณะรูปทรงศิลปแบบพม่า ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุมี

เจดีย์รูปทรงศิลปแบบพม่า พระพุทธรูปไม้ประทับยืนขนาดเท่าคนจริง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ศิลปะแบบล้านนา

วัดสุพรรณรังษี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ ตามประวัติแจ้งว่า แต่เดิมเป็นวัดของพระสงฆ์

ฝ่ายรามัญนิกายที่มีสัญชาติเป็นไทยใหญ่(เงี้ยว)หรือพม่า เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดมัณฑะเล เมื่อพระสงฆ์

ฝ่ายรามัญนิกายหมดไป พระสงฆ์ไทยซึ่งมีพระครูสมุห์คำปัน มหาวณฺโณ ได้เข้ามาอยู่แทน

วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๔๕๙

Category
Religious place
Location
205 ถนนชัยมงคล
No. 205
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Lamphun Province Lamphun
Details of access
วัดสุพรรณรังษี
Reference สนง วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
No. 33 Moo 3
Tambon ในเมือง Amphoe Mueang Lamphun Province Lamphun ZIP code 51000
Tel. 053510243 Fax. 0535120244
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่