ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 10° 36' 1.181"
10.600328055556
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 9' 7.809"
99.152169166667
เลขที่ : 157125
วัดปากแพรก
เสนอโดย มนตรี วันที่ 10 กันยายน 2555
อนุมัติโดย ชุมพร วันที่ 11 กันยายน 2555
จังหวัด : ชุมพร
0 396
รายละเอียด

วัดปากแพรก
วัดปากแพรก
ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านปากแพรก หมู่ที่ ๒ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
๑. อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว
๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง
นอกจากนี้มี โรงครัว และโรงมโนราห์
ปูชนียะวัตถุมีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘

วัดปากแพรกตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๑๘๗๒ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ณ จุดบรรจบของแม่น้ำสองสาย คือ คลองท่าแซะและคลองรับร่อ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระนุ้ย
รูปที่ ๒ พระน้อย
รูปที่ ๓ พระหนู
รูปที่ ๔ พระปลัดขิน เตชธมฺโม พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๓๐
รูปที่ ๕ พระอธิการบุญพาส กิตฺติปาโล พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๕
รูปที่ ๖ พระอธิการบุญจริง ธมฺมวโร พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑
รูปที่ ๗ พระครูพิพิธกิจจานุกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕
รูปที่ ๘ พระบุณฑูร ฐิตธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

ความสำคัญ
๑. เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
๒. เป็นสถานที่ปฏิบัตธรรมของประชาชนในพื้นที่

หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
บ้านปากแพรก
หมู่ที่/หมู่บ้าน
ตำบล นากระตาม อำเภอ ท่าแซะ จังหวัด ชุมพร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
บุคคลอ้างอิง มนตรี คุณวุฒิ อีเมล์ mon_t2511@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
หมู่ที่/หมู่บ้าน ๑ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ ถนน ไตรรัตน์
ตำบล นาชะอัง อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ 08 1874 9103 โทรสาร 0 7750 7776
เว็บไซต์ province.m-culture.go.th/chumphon
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่