ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 10° 36' 1.181"
10.600328055556
Longitude : E 99° 9' 7.809"
99.152169166667
No. : 157125
วัดปากแพรก
Proposed by. มนตรี Date 10 September 2012
Approved by. ชุมพร Date 11 September 2012
Province : Chumphon
0 367
Description

วัดปากแพรก
วัดปากแพรก
ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านปากแพรก หมู่ที่ ๒ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
๑. อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว
๓. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง
นอกจากนี้มี โรงครัว และโรงมโนราห์
ปูชนียะวัตถุมีพระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๐ นิ้ว สูง ๔๙ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘

วัดปากแพรกตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๑๘๗๒ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ ณ จุดบรรจบของแม่น้ำสองสาย คือ คลองท่าแซะและคลองรับร่อ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระนุ้ย
รูปที่ ๒ พระน้อย
รูปที่ ๓ พระหนู
รูปที่ ๔ พระปลัดขิน เตชธมฺโม พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๓๐
รูปที่ ๕ พระอธิการบุญพาส กิตฺติปาโล พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๕
รูปที่ ๖ พระอธิการบุญจริง ธมฺมวโร พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๑
รูปที่ ๗ พระครูพิพิธกิจจานุกิจ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๕
รูปที่ ๘ พระบุณฑูร ฐิตธมฺโม พ.ศ. ๒๕๔๕ - ปัจจุบัน

ความสำคัญ
๑. เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
๒. เป็นสถานที่ปฏิบัตธรรมของประชาชนในพื้นที่

Category
Religious place
Location
บ้านปากแพรก
Moo
Tambon นากระตาม Amphoe Tha Sae Province Chumphon
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
Reference มนตรี คุณวุฒิ Email mon_t2511@hotmail.co.th
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร
Moo ๑ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น ๑ Road ไตรรัตน์
Tambon นาชะอัง Amphoe Mueang Chumphon Province Chumphon ZIP code 86000
Tel. 08 1874 9103 Fax. 0 7750 7776
Website province.m-culture.go.th/chumphon
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่