ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 14° 19' 49.566"
14.3304350
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 31' 46.6014"
100.5296115
เลขที่ : 163160
สะพานชีกุน
เสนอโดย kosinanon วันที่ 6 ตุลาคม 2555
อนุมัติโดย พระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 ตุลาคม 2555
จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
0 3109
รายละเอียด

สะพานชีกุนตั้งอยู่ในเขตตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยามีคลองเป็นจำนวนมาก ถนนที่ต้องตัดผ่านคลองต้องทำสะพานข้าม ถ้าเป็นสายใหญ่สะพานข้ามคลองจะเป็นสถานอิฐหรือหิน เช่น สถานช้างตรงคลองประตูข้าวเปลือก ซึ่งก่อด้วยศิลาแลง สะพานชีกุนเป็นสถานอิฐตั้งอยู่ในย่านชีกุน (ถนนชีกุนในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นย่านการค้า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “ตลาดเสาชิงช้าชีกุน”

กรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 60 ตอนที่ 58 วันที่ 20 กรกฎาคม 2555

โดย...วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่
โบราณสถาน
สถานที่ตั้ง
สะพานชีกุน
ถนน ชีกุน
ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
หนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา
บุคคลอ้างอิง ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ชื่อที่ทำงาน อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 196 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4 ถนน คลองท่อ (คลองฉะไกรใหญ่)
ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 0-3524-2286 โทรสาร 0-3524-2525
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่