ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 17' 50.028"
17.29723
Longitude : E 101° 46' 5.7"
101.76825
No. : 168226
ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม
Proposed by. MoCSpecial Date 15 November 2012
Approved by. ศูนย์ข้อมูลกลาง Date 30 November 2012
Province : Loei
2 5181
Description

ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม

อยู่ในหมู่ที่ 9 ตำบลวังสะพุง ชาวบ้านได้สร้างเป็นรูปปั้นจำลองประดิษฐานในศาลของเจ้าพ่อศรีสงคราม และตั้งศาลภายในวัดศรีบุญเรืองอีกศาลหนึ่ง ตามประวัติเล่าว่า นายทหารชื่อ หลวง ศรีสงคราม ตามคำบอกเล่าของปู่ย่าตายายเล่าสืบทอดกันมาว่าท่านกลับมาจากรบทัพ ล้านช้าง หลวงพระบางเวียงจันทร์ ท่านมาเห็นภูมิประเทศดีมีลำน้ำไหลตลอดปี มีที่ราบริมฝั่งน้ำมากเหมาะที่จะทำการเพาะปลูกทำไร่ทำนาได้ ประกอบกับพื้นที่มีรอยเป็นบ้านเมืองมาก่อนคือหลักวางอยู่กลางทุงนาชาวบ้าน ใกล้ ๆ กุดจับ (กุดจับคือหนองน้ำเป็นคลองยาวมีน้ำขังตลอดปีภาษาถิ่นเรียกว่ากุดหรือบุ่ง ) ท่านจึงตั้งชื่อบ้านและให้ชื่อ บ้านนาหลัก ( เอาตามหลักเสมาเก่าทั้งสามหลักกลางทุ่งนาชาวบ้านผสมกันเป็นนาหลักเรียกว่าบ้านนาหลัก)
ท่านพ่อหลวงศรีสงคราม ท่านคงเอานากับหลัก มาตั้งเป็นชื่อบ้านนาหลัก หลักที่ว่านี้เป็นหลักหินรูปเหมือนใบเสมา เป็นหินทรายหยาบหนาประมาณ 20 เชนติเมตรกว้างประมาณ 50 เชนติเมตร ยาวประมาณ 85 เซนติเมตร 3 หลัก อยู่ห่างกันประมาณ 90 วา อยู่คนละมุมห่างกันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมก้อนเส้าเมื่อเทียบกับปัจจุบันคงครอบถนนสายเลี่ยงเมืองวังสะพุงด้วยแต่หลักเสมาทั้งสามหลักถูกเจ้าหน้าที่กรมศิลป์จากกรุงเทพฯพิสูจน์และนำลงไปไว้กรุงเทพมหานครแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2506 จึง ไม่มีหลักเสมาไว้ให้ลูกหลานได้ดูเป็นหลักฐาน เป็นเพียงเล่าต่อกันมาเท่านั้น (กิ่ง เหตุเกษ.สัมภาษณ์ : 2535) ต่อมา นายธวัชชัย เร่งสมบูรณ์ ผู้จัดการโรงหีบฝ้ายวังสะพุง สร้างหลักเมืองหรือศาลหลักเมืองแทน ในอาณาเขตดินแดนที่ใบเสมาสามหลักเคยอยู่เป็นสามเหลี่ยม เพราะเหตุที่ผู้สร้างเจ็บป่วยเป็นอัมพรึก ก็เลยบนบานศาลกล่าว ถ้าหายเจ็บป่วยจากการเป็นอัมพรึกในครั้งนี้ จะสร้างหลักเมืองหรือศาลให้เป็นที่สักการะบูชาของลูกหลายชาวอำเภอวังสะพุงสืบไป เมื่อบนบานแล้วอาการทุเลาและหายในที่สุด จึงสร้างเสาหลักเมืองเมื่อ พ.ศ. 2518 เพื่อแก้บน ที่ปัจจุบันติดเส้นทางหมายเลข 201 บ้านนาหลัก อยู่ตรงข้ามกับวัดป่าหลักเมืองแสงธรรม เป็นหลักฐานมาจนปัจจุบันนี้ เคยมีคนมาแก้บนเอาหนังมาฉายก็มีเป็นบางครั้ง

Location
Moo 9
Amphoe Wang Saphung Province Loei
Details of access
Amphoe Wang Saphung Province Loei
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่