ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 41' 34.0516"
13.6927921
Longitude : E 100° 57' 5.1361"
100.9514267
No. : 168864
วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร
Proposed by. napaporn Date 23 November 2012
Approved by. ฉะเชิงเทรา Date 26 November 2012
Province : Chachoengsao
0 227
Description

วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า “วัดเปร็ง” ตั้งอยู่ ณ บ้านคลองเปรง หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมีนายหรีม จำรูญวงศ์ เป็นผู้ซื้อที่ดินถวายวัด มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน ๑๙ ไร่ ๓ งาน ๗๘ ตารางวา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๓

วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชน ชาวตำบลคลองเปรง และชุมชนใกล้เคียง ใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น

ปัจจุบันมี พระปลัดถวิล ชุตินฺธโร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร ทำหน้าที่ในการบริหารและปกครองวัด

Category
Religious place
Location
วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร
No. ๖๕ Moo ๗ บ้านคลองเปรง
Tambon คลองเปรง Amphoe Mueang Chachoengsao Province Chachoengsao
Details of access
(บุคคล/หน่วยงาน/หนังสือ/เอกสาร)
Reference พระปลัดถวิล ชุตินฺธโร
Organization วัดเปร็งไพบูลย์ธัญญาหาร
No. ๖๕ Moo ๗ บ้านคลองเปรง
Tambon คลองเปรง Amphoe Mueang Chachoengsao Province Chachoengsao ZIP code 24000
Tel. ๐๘๙-๖๐๖๓๒๒๔
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่