ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 12° 52' 54.336"
12.88176
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 56' 53.376"
99.94816
เลขที่ : 169278
วัดนายาง
เสนอโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ ไม่ระบุ
อนุมัติโดย ศูนย์ข้อมูลกลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
จังหวัด : เพชรบุรี
0 4521
รายละเอียด
วัดนายาง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ ๓ หมู่บ้านนายาง ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๑ มีประวัติความเป็นมาของวัดนายาง เดิมชื่อวัดสุวรรณอำพาราม นามผู้สร้างและบริจาคไม่ปรากฎรายชื่อ ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดนายาง เพราะบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นยางจำนวนมากจึงเรียกตามสถานที่ว่า วัดนายาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๓๘๐ วัดนายางปิดทองฝังลูกนิมิตมา ๓ ครั้ง ครั้งแรกไม่ปรากฎว่าปิดทองฝังลูกนิมิตมาตั้งแต่เมื่อใด ครั้งที่ ๒ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ และได้ผูกพัทธสีมาในวันที่ ๖-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เดิมมีที่ดินวัดอยู่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๕๗ ตารางวาและพระครูพิพัฒวชิรปัญญาวุฒิพร้อมด้วยคณะกรรมการได้จัดซื้อและขยายออกไปอีกจำนวน ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๘๗ ตารางวาและที่เขาถวายไว้เดิมอีก ๓ ไร่ ปัจจุบันรวมที่ดินตั้งวัดทั้งหมดจำนวน ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๔๔ ตารางวา มีพระสังฆธิการปกครองมาตรามลำดับดังนี้ ๑.หลวงพ่อเทียน ๒๔๑๗-๒๔๒๓ ๒.หลวงพ่อกลัด ๒๔๒๓-๒๔๔๓ ๓.เจ้าอธิการแช่ม ๒๔๔๓-๒๔๘๓ ๔.หลวงพ่อทิพย์ ๒๔๘๓-๒๔๘๕ ๕.หลวงพ่อเทียบ ๒๔๘๕-๒๔๙๓ ๖.หลวงพ่อสมพงษ์ ๒๔๙๓-๒๔๙๕ ๗.พระครูวชิรนันทคุณ ๒๔๙๕-๒๕๓๐ และ ๘.พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ ๒๕๓๐-ปัจจุบัน ตำนานเกี่ยวกับวัดไม่มี ลักษณะและสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ก็คือ โบสถ์มหาอุต ความหมายไม่มีปรากฏ ความสำคัญใช้เคารพสักการะเมื่อมาทำบุญหรือประกอบพิธีกรรม ประเพณีทางศาสนา กลุ่มคนที่ใช้คือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านหมู่ ๓ หมู่บ้านนายาง และตำบลใกล้เคียง จำนวนผู้ที่อาศัย พระสงฆ์จำวัด ๕ รูป ผู้ดูแล เจ้าอาวาสวัดนายาง พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดนายาง
เลขที่ 73 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3
ตำบล นายาง อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พระครูพิพัฒน์วชิรปัญญาวุฒิ
ชื่อที่ทำงาน วัดนายาง
เลขที่ 73 หมู่ที่/หมู่บ้าน 3
ตำบล นายาง อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่