ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 16° 53' 3.6056"
16.8843349
ลองจิจูด (แวง) : E 102° 15' 18.976"
102.2552711
เลขที่ : 177929
ประวัติบ้านโนนนกทา
เสนอโดย premkhwan วันที่ 29 มกราคม 2556
อนุมัติโดย ขอนแก่น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
จังหวัด : ขอนแก่น
1 6287
รายละเอียด

บ้านโนนนกทา หมู่ที่16ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหลวงหมายเลข 2133สายขอนแก่น–ศรีบุญเรือง จากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ไปทางทิศตะวันตก ถนนมลิวรรณ ผ่านอำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ เลี้ยวขวาเข้าอำเภอภูเวียง ถนนภูเวียง-ศรีบุญเรือง ระยะทางถึงอำเภอหนองนาคำ 85 กิโลเมตร และจากอำเภอหนองนาคำ ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านเข้าบ้านนาดี และเลี้ยวขวาถึงบ้านโนนนกทา ระยะทาง 2 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดธาตุ

ทิศใต้ ติดต่อกับ เทือกเขาภูเวียง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดธาตุ และบ้านนาคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคก

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ

ประวัติความเป็นมา

จากสอบถามนายพรมมา ทับทิมหิน เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16กล่าวว่า บ้านโนนนกทา แยกการปกครองมาจากบ้านนาดี หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2545

การตั้งชื่อหมู่บ้านตั้งมาจากการที่ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องปั้นดินเผาที่บริเวณโนนนกทา จากการสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณวัตถุ ซึ่งน้ำอาจท่วมถึงในอาณาเขตเขื่อนพองหนีบได้รับความสำเร็จที่น่าภาคภูมิยิ่งคือ บริเวณโนนนกทา บ้านนาดี ตำบลบ้านโคก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการขุดค้นป่าช้าโบราณดึกดำบรรพ์ พบชั้นดิน 8ชั้น เรียงกันอยู่ใต้ดินอีก 12ชั้น ในชั้นดิน 8ชั้น มีหลักฐานที่แน่นอนบ่งถึงการทำเครื่องสำริด ส่วนในชั้นดินอีก 12ชั้น พบทั้งเครื่องสำริดและเหล็ก เครื่องสำริดพบเป็นครั้งแรกในชั้นดินที่ 20การกำหนดอายุโดยพิสูจน์คาร์บอน 14จากชั้นดินที่ 19ปรากฏว่ามีอายุ 4,275 ± 200ปี มาแล้ว (คืออาจคลาดเคลื่อนได้ไม่มากนักไม่น้อยเกิน 200ปี) หมายความว่าได้มีการทำเครื่องสำริดที่นั่นมากกว่า 1,000ปี ก่อนที่จะเริ่มทำเครื่องสำริดที่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชาง และก่อนที่เจ้าของวัฒนธรรมฮาร์ปปาในลุ่มแม่น้ำสินธุ ประเทศอินเดีย จะเริ่มทำเครื่องสำริดเกือบหรือกว่า 100ปี

ลำดับการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลทะเบียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองอำเภอหนองนาคำ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2555

1) นายสุรินทร์ ศรีธรรมมา 15 พฤษภาคม 2545 - 24พฤษภาคม 2555

2) นายพรมมา ทับทิมหิน 18 มิถุนายน 2555 – ปัจจุบัน

ด้านศาสนาและวัฒนธรรมวัดประจำหมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ชื่อว่า วัดป่าขันติธรรมวนาราม

ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ตั้งอยู่บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16 และโรงเรียนบ้านนาดี ตั้งอยู่บ้านนาดี หมู่ที่ 9ให้บริการประชาชนหมู่ที่ 9หมู่ที่ 13และ หมู่ที่ 16 ของตำบลกุดธาตุ

หมวดหมู่
อื่นๆ
สถานที่ตั้ง
บ้านโนนนกทา
หมู่ที่/หมู่บ้าน 16/บ้านโนนนกทา
ตำบล กุดธาตุ อำเภอ หนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สอบถามนายพรมมา ทับทิมหิน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนนกทา หมู่ที่ 16
บุคคลอ้างอิง นายพรมมา ทับทิมหิน
ชื่อที่ทำงาน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนนกทา
เลขที่ 73 หมู่ที่/หมู่บ้าน 16/บ้านโนนนกทา
ตำบล กุดธาตุ อำเภอ หนองนาคำ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40150
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่