ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 9' 35.3945"
17.1598318
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 9' 45.6718"
104.1626866
เลขที่ : 179418
การเลี้ยงจิ้งหรีดดำ
เสนอโดย สกลนคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
อนุมัติโดย สกลนคร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
จังหวัด : สกลนคร
0 618
รายละเอียด

เป็นอีกหนึ่งอาชีพสำหรับคนที่ต้องการอาชีพหรือหารายได้เสริม วันนี้จึงได้มาแนะนำการเลี้ยงจิ้งหรีดของนางเสมือน พรมภักดิ์ ซึ่งเลี้ยงแค่พออยู่พอกิน และเห็นว่าการเลี้ยงจิ้งหรีดไม้ต้องดูแลมากนัก ขั้นตอนไม่เยอะ ขั้นแรกก็สร้างที่อยู่ให้กับจิ้งหรีด แกก็ทำง่ายๆ ซื้อไม้ยูคามาทำตัวคอก ซื้อผ้าใบมาทำเป็นมาล้อมทำเป็นฝา นำตาข่ายมาคลุม ซื้อแผงไข่ เพื่อมาทำเป็นคอนโดที่อยู่ของจิ้งหรีด ซึ่งรวมอุปกรณ์แล้วก็ประมาณ ๒ พันกว่าบาท จากนั้นก็หาซื้อพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ซื้อมาในราคากิโลละ ๒๐๐ บาท พอถึงเวลาผสมพันธ์ จิ้งหรีดก็จะส่งเสียงหรือจิ้งหรีดขัน ก็ให้นำขันที่ใส่แกล็บดำลงไปวางเพื่อให้จิ้งหรีดออกไข่ หลังจากออกไข่หมด แกก็จะนำจิ้งหรีดเข้าไปอบ ประมาณ ๖ - ๗ วันก็จะฟัก แล้วนำไปอนุบาลในคอกที่เตรียมไว้ เลี้ยงให้โต อาหารที่ใช้เลี้ยงคือ หัวอาหารไก่ ให้กิน 3 เวลา เช้า เที่ยง เย็น ประมาณ ๔๕ วันก็นำออกจำหน่าย

สถานที่ตั้ง
บ้านโพธิ์ชัย
ตำบล หนองกวั่ง อำเภอ บ้านม่วง จังหวัด สกลนคร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
นางเสมือน พรมภักดิ์
บุคคลอ้างอิง นายทัศพล สายสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร อีเมล์ sakon.culture@gmail.com
ถนน ศูนย์ราชการ
ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 042716247 โทรสาร 042716214
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/sakonnakhon/
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่