ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 39' 1.3435"
14.6503732
Longitude : E 105° 0' 50.6876"
105.0140799
No. : 181422
วัดโนนป่าเลา
Proposed by. benchawan Date 27 Febuary 2013
Approved by. อุบลราชธานี Date 4 March 2013
Province : Ubon Ratchathani
0 152
Description
ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน ป่าเลา หมู่ที่ ๙ ตำบล ยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดคณะ สงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ ๕๘ ไร่ ๒ งาน ๕๕ ตารางวา ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประวัติวัดโนนเลา เดิมเป็นป่าหนาทึบ ชาวบ้านเห็นว่าสัปปายะ เหมาะที่จะสร้างวัดเพื่อให้ เป็นที่พักพระสงฆ์ ที่จรมา ซึ่งบางปีก็มีพระมาจำพรรษา บางปีก็ว่างเว้นไป แต่การพัฒนาวัดก็ ช่วยกันจนปี พ.ศ.๒๕๔๓ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นวัดโดยถูกต้อง เสนาสนะสำคัญภายในวัด มี ศาลาการเปรียญ สร้างเสร็จ พ.ศ.๒๕๓๑ พระพุทธรูปหินอ่อน สร้าง พ.ศ.๒๕๕๑ พระสีวลี สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๑ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส ดังนี้ ๑. พระอธิการพิษณุ จนทวํโส พ.ศ.๒๕๔๔ ๒. พระอธิการบุญเพ็ง อธิจิตโต พ.ศ.๒๕๕๐
Category
Religious place
Location
วัดโนนป่าเลา
Moo ม.๙ บ้านป่าเลา
Tambon ยาง Amphoe Nam Yuen Province Ubon Ratchathani
Details of access
Reference นายวีระศักดิ์ พรหมวงศ์ Email benchawan03@hotmail.com
Organization สนง.วัฒนธรรมอำเภอน้ำยืน
Moo ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน
Tambon สีวิเชียร Amphoe Nam Yuen Province Ubon Ratchathani
Tel. ๐๘๑๘๗๔๖๔๗๖
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่