ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 37' 46.8574"
17.6296826
Longitude : E 103° 25' 56.8024"
103.4324451
No. : 187652
เทศบาลตำบลโคกสี
Proposed by. pratoomrat Date 11 April 2013
Approved by. สกลนคร Date 11 April 2013
Province : Sakon Nakhon
2 2881
Description

ข้อมูลตำบลโคกสี

คำขวัญตำบลโคกสี

ผ้าไหมมัดหมี่ อุดมดีน้ำสงคราม ป่ารักน้าโครงการหลวง

สุดกว้างขวางบึงฟ้าแลบ อาหารแซบจี่หอยใหญ่ ไข่มดแดง แกงเห็ดละโงก

โคกผักหวาน หลานหลวงปู่ สู่อารยธรรมห้าพันปี สีข้าวกล้อง มองป่าเขียวเที่ยวนครโคกสี

๑. ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ตำบลโคกสีเป็นตำบลหนึ่งในสิบหกตำบลอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน ประมาณ ๒๐ กม. มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือติดกับ ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ทิศใต้ติดกับ ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ทิศตะวันตกติดกับ แม่น้ำสงคราม อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๒. สภาพทั่วไปของตำบล

ตำบลโคกสี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน ประมาณ ๒๐ กม. มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๙๓ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๕๐,๕๓๕ ไร่ (องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี , ๒๕๕๐) เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขต ส.ป.ก. จำนวน ๓๖,๕๙๙ ไร่ เป็นที่ถือครองตามเอกสารสิทธิ์ทางราชการเป็นรายหมู่บ้านทั้งหมดรวม ๔๐,๖๔๓ ไร่ และจำแนกเป็นพื้นที่การเกษตรเป็นรายหมู่บ้านทั้งหมดรวม ๓๔,๕๖๖ ไร่ เส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข สน. ๒๐๙๑ แยกออกจากถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒ (ถนนนิตโย) เชื่อมระหว่างอำเภอสว่างแดนดิน กับ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งผ่านเส้นทางตำบลโคกสีหมู่ที่ ๑ ,๒,๓,๙,๑๐,๑๒ และ๑๔

ตำบลโคกสี ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ , ๒,๘ และ๑๐ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ และหมู่ ๗ สถานีอนามัย จำนวน ๒ แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่๑ และหมู่ ๑๐ ศาสนสถาน จำนวน ๑๓ แห่ง โรงสีข้าวจำนวน ๓๗ แห่ง ซึ่งในตำบลโคกสีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระธาตุมีชัย ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ และบึงโคกสีตั้งอยู่ที่หมู่ ๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำสี และองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ตั้งอยู่ที่หมู่๑

Category
Cultural Network
Location
เทศบาลตำบลโคกสี
No. 251 Moo 1 Soi - Road -
Tambon โคกสี Amphoe Sawang Daen Din Province Sakon Nakhon
Details of access
เทศบาลตำบลโคกสี
Reference นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ Email VItim1306@hotmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
Soi - Road -
Tambon ธาตุเชิงชุม Amphoe Mueang Sakon Nakhon Province Sakon Nakhon ZIP code 47000
Tel. 042716247 Fax. 042-716214
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่