ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 17° 9' 35.3945"
17.1598318
ลองจิจูด (แวง) : E 104° 9' 45.6718"
104.1626866
เลขที่ : 189441
การสานกระเตียวมวย
เสนอโดย สกลนคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
อนุมัติโดย สกลนคร วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
จังหวัด : สกลนคร
0 2804
รายละเอียด

กระเตียวมวยคือ ส่วนประกอบของมวยนึ่งข้าวเหนียว ที่รองไม่ให้ข้าวเหนียวตกลงไปในหม้อนึ่งข้าว

กระเตี่ยวมวยก้นแหลมเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้การนึ่งข้าวเหนียวสุกอย่างทั่วถึงและใช้เวลาในการนึ่งน้อยกว่าการใช้กระเตี่ยวมวยแบบแบน ในปัจจุบันการสานกระเตี่ยวมวยประเภทนี้ไม่ค่อยมีช่างสานเนื่องจากทำได้น้อยเมื่อเทียบกับเวลาในการทำแบบแบน ช่างจะทำเฉพาะมีคนสั่งเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ทำให้การสานกระเตี่ยวมวยชนิดก้นแหลมจึงเสี่ยงต่อการสูญหาย

การทำกระเตี่ยวมวยก้นแหลม

วัสดุที่ใช้ในการผลิตไม้ไผ่บ้าน อายุ ๑ ปี ๑ ลำ

แหล่งที่มาของวัสดุหาได้ในท้องถิ่นทั่วไป

เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต

๑. มีด

๒. พร้า

๓. มีดจักตอก

๔. เลื่อย(สำหรับเลื่อยไม้ไผ่)

ขั้นเตรียมการขั้นตอนการเตรียมวัสดุ

๑. คัดเลือกไม้ไผ่อายุประมาณ ๑ ปี ๑ ลำ

คัดเลือกไม้ไผ่

๒. จักตอก เป็น ๒ ชนิด

- ตอกช่าง ยาว ๑๔-๑๕ นิ้ว กว้าง ๕ มิลลิเมตร

จำนวน ๑๔ เส้น ความยาวของตอกประมาณ ๑ ฟุต

- ตอกสาน มีลักษณะเป็นเส้นเล็กค่อนข้างกลม และยาวสามารถสานวนได้

ตอกช่าง

ตอกสาน

ขั้นตอนการสาน

๑.ใช้ตอกช่าง ๑๔ เส้น

๒.มัดตอกรวมกันจับบิดที่ละเส้น แล้วใช้ตอกสาน (เส้นเล็กกลม)สานไปรอบ

๓.สานลายขัด ลายงูสิงห์ พันกันไปเรื่อย ถัก ๑ เส้น ข้าม ๑ เส้น

๔.เมื่อสานไปจนได้ขนาดความต้องการแล้ว จะม้วนปลาย เสียบด้านในเก็บปลาย เพื่อจัดความสวยงาม ถ้าต้องการให้ทนทานมอดไม่กัดกินต้องนำไปรมควัน

สถานที่ตั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
บุคคลอ้างอิง นายทัศพล สายสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
ถนน ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 042716247 โทรสาร 042716214
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/sakonnakhon/
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่