Latitude : N 17° 12' 13.6274"
17.2037854
Longitude : E 103° 59' 14.3966"
103.9873324
No. : 190024
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
Proposed by. thatsanee Date 4 June 2013
Approved by. สกลนคร Date 6 June 2013
Province : Sakon Nakhon
0 216
Description

นายชงธรรม ไผ่ตาแก้ว อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเลาะ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร

เกิดวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๐๘ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓๔๗๐๑๐๐๔๓๑๑๔๔ อายุ ๔๗ ปี

เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโคกเลาะใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกำนันตำบลขมิ้น เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นประธานวัดทุกวัดในตำบลขมิ้นฝ่ายฆราวาส เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลขมิ้น และสมัครเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายศิลปะประเทศไทย โทร. ๐๘-๗๒๒๔-๙๒๘๗

Category
Cultural Network
Location
นายชงธรรม ไผ่ตาแก้ว
No. ๓๔ Moo ๔ บ้านโคกเลาะ
Tambon ขมิ้น Amphoe Mueang Sakon Nakhon Province Sakon Nakhon
Details of access
เครือข่ายทางวัฒนธรรม
Reference ทัศนีย์ ขอดเมชัย Email thatsanee51@windowslive.com
Tel. ๐๘๑๘๗๔๘๑๑๕
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่