ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 18° 11' 21.9998"
18.1894444
Longitude : E 100° 39' 32"
100.6588889
No. : 191424
ปั๊บสาวัดนาหวาย
Proposed by. nameun1 Date 17 August 2013
Approved by. สนง.วัฒนธรรม จ.น่าน Date 31 August 2013
Province : Nan
0 167
Description

- ปั๊บสา เป็นวัสดุที่ทำด้วยต้นสา โดยลอกเอาเปลือกสาออก และนำไปตำให้แหลก เมื่อแช่น้ำแล้ว จะยุ่ยปนน้ำ จากนั้นก็ใช้กรองบนแผ่นผ้าที่ทำเป็นกรอบ ซึ่งในปัจจุบัน จะใช้ใบไม้ หรือสีอื่นๆผสมเข้าไปให้ดูเป็นงานศิลปะมากขึ้น และอาจจะผสมน้ำยาที่ทำจากเปลือกไม้ สำหรับป้องกันสัตว์แทะได้ด้วย ปั๊บสาต้องการเลือกขนาดหนาบาง ขนาด ก็แล้วแต่ความต้องการ ปั๊บสาจะใช้บันทึกเรื่องวิถีชีวิต ตำรายา คาถาอาคม ไม่นิยมบันทึกเป็นเนื้อหาชาดกธรรม แต่อาจมีการใช้ปับสาบันทึกทั้งธรรมและเรื่องทางโลก สำหรับล้านนาใบลานใช้บันทึกเรื่องธรรมะ จึงเรียกว่าธรรมใบลาน ส่วนปับสาจะบันทึกเรื่องทางโลกทั่วไป
- สำหรับวัดนาหวาย มีปั๊บสาอยู่จำนวนมาก หลายร้อยฉบับ พระครูบาไจยะตั๊ด(ชัยยะทัตภิกขุ) พระอริยะแห่งเมืองหิน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาหวาย เมื่อ พ.ศ.๒๓๕๙ - ๒๔๐๗ เป็นผู้นำในการจัดทำปั๊บ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดนาหวาย และมีการนำไปศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะพระมิตร จารุธมฺโม แห่งวัดนาหวาย ได้นำองค์ความรู้จากปั๊บสาไปจัดทำเป็นเครื่องรางของขลัง สืบทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่ในปั๊บสานั้นไว้บ้างแล้ว

Category
Antiques
Location
วัดนาหวาย
No. ๖๖ Moo ๘ บ้านนาหวาย
Tambon บ่อแก้ว Amphoe Na Muen Province Nan
Details of access
ศึกษา สำรวจ ค้นคว้า สอบถาม
Reference บรรเจิด ติ๊บตุ้ย Email pimonvan11@hotmail.com
Organization สำนักงานวัาฒนธรรมจังหวัดน่าน
Moo ๑ ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น
Tambon นาทะนุง Amphoe Na Muen Province Nan ZIP code 55180
Tel. ๐๘๗๑๘๘๗๔๓๕
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่