ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 194908
การรำสอดเครื่องสอดกำไล
Proposed by. พัทลุง Date 29 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 5 January 2023
Province : Phatthalung
0 168
Description

การรำสอดเครื่องสอดกำไล

เป็นพิธีกรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากครูโนราว่า “เป็นโนรา” ซึ่งชาวบ้านตำบลท่าแคและคณะโนรามีความเชื่อว่าผู้ที่จะเป็นโนราหรือเข้าฝึกหัดรำโนราจะต้องได้ผ่านพิธีรำสอดเครื่องสอดกำไล จึงจะได้รับการยอมรับจาครูโนราว่าเป็นโนรา ทั้งได้รับการถ่ายทอดวิชาจากครูโนรา และเป็นสิริมงคลกับตนเองทำให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพศิลปิน การรำสอดเครื่องหรือที่เรียกว่า “จำผ้า” เปรียบเหมือนการบวชเป็นสามเณรของผู้ที่ฝึกหัดรำโนรา ส่วนการรำสอดกำไลเป็นพิธีกรรมของโนราเพื่อรับศิษย์เข้าฝึกหัดรำโนราทั้งที่หัดรำโนรามาแล้วและยังไม่เคยหัดรำมาก่อน การพิธีดังกล่าวจึงเท่ากับเป็นการฝากตัวต่อครูโนรานั่นเอง

ผู้ที่จำรำจะต้องเตรียมดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู และเงิน ๑๒ บาท จัดใสพานนำเข้าไปกราบครูโนราเป็นการฝากตัว โนราใหญ่จะรับเครื่องบูชาแล้วสอบถามความสมัครใจและการยินยอมของผู้ปกครอง เมื่อได้รับคำยืนยันแล้วโนราใหญ่ก็จะเอากำไลสวมมือให้ประมาณ ๓ วง แล้วจับมือทั้งสองของผู้เข้าพิธียกขึ้นตั้งวงเพื่อเอาเคล็ดในการรำโนรา ครูโนราคนอื่นๆ จะประพรมน้ำมนตร์และให้โอวาท จากนั้นผู้เข้าพิธีกราบครู ๓ ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี ส่วนการรำสอดเครื่องหรือที่เรียกว่าจำผ้านั้น ผู้เข้าพิธีก็ต้องเตรียม ดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู และเงิน ๑๒ บาท จัดใส่พานเข้าไปกราบครูโนรา โนราใหญ่รับพานดอกไม้แล้วก็จะถามความสมัครใจในการเป็นโนราอีกครั้ง เมื่อได้รับการยืนยันก็จะกล่าวอวยพรและพรม น้ำมนตร์ เสกเป่าด้วยคาถา แล้วมอบเครื่องแต่งตัวโนราหรือที่เรียกว่าเครื่องต้นให้ผู้เข้าพิธีนำไปแต่งตัว จากนั้นจึงออกไปรำถวายครูโดยรำบทครูสอน บทสอนรำ เป็นอันเสร็จพิธี

Location
Province Phatthalung
Details of access
พิทยา บุษรารัตน์.(๒๕๓๕).โนราโรงครูตำบลท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).สงขลา.มศว
Reference นางสาวจิตตรา จันทรโชติ
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง Email culture-phatthalung@hotmail.com
Road ราเมศวร์
Tambon คูหาสวรรค์ Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๘ Fax. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่