ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 42' 21.1442"
13.7058734
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 53' 21.3004"
99.8892501
เลขที่ : 34952
พระอาจารย์สุเทพ สุเทโว
เสนอโดย - วันที่ 2 มกราคม 2553
อนุมัติโดย ราชบุรี วันที่ 29 สิงหาคม 2555
จังหวัด : ราชบุรี
0 258
รายละเอียด

ประวัติผลงานพระอาจารย์สุเทพ สุเทโว อายุ ๕๓ พรรษา ๓๐ วิทยฐานะ น.ธ.เอก ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วัดพระศรีอารย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

เป็นผู้มีความสำคัญต่องานวัฒนธรรมด้านการพูดและการเขียน เน้นหนักด้านการพูดในที่ชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจคือ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานทั่ว ๆไป ทั้งที่มาที่วัดและเชิญไปบรรยายตามสถานที่ต่าง ๆ

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องศิลปะการพูดในที่ชุมชน

- ด้านการพูด เป็นวิทยากรบรรยายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฝึกลูกศิษย์จนได้รับรางวัลในระดับประเทศ

- การฝึกสุนทรพจน์ให้แก่นักเรียน บุคคล ข้าราการหน่วยงานต่าง ๆที่มีความสนใจและตั้งใจที่เชิญไปเป็นวิทยากร

- สอนเด็กนักเรียน จนได้รับโล่พระราชทานจากพระหัตถ์ของพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมมารี ประมาณ ๑๐๐ รางวัลรับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๖รางวัล และรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอีกมากมาย

บุคคลที่เคยได้มารับการสอนจากพระอารย์แล้ว สามารถไปประกอบอาชีพได้หลาย ๆคน คือการไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมตามหน่วยงานต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของปะชาชนและองค์กรต่าง ๆ

- ท่านเป็นผู้ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมทางความคิดใหม่ ๆ ที่บุคคลทั่ว ๆ ไปไม่เคยได้รับฟังจากที่ไหนมาก่อน เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่มีใครได้เรียนมา มาได้ยินได้ฟังได้รู้จากพระอาจารย์ และท่านได้เผยแพร่ในที่ชุมชนให้ทุกคนได้ทราบ

สถานที่ตั้ง
วัดพระศรีอารย์
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน 9 ซอย - ถนน -
ตำบล บ้านเลือก อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สภาวัฒนธรรมอำเภอโพธาราม
บุคคลอ้างอิง พระครูวิทิตพัฒนโสภณ
หมู่ที่/หมู่บ้าน 9 ซอย - ถนน -
ตำบล บ้านเลือก อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
โทรศัพท์ 032233285 โทรสาร 032234359
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่