ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 23' 20.4338"
13.3890094
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 0' 11.5934"
100.0032204
เลขที่ : 36535
วัดบางแก้ว
เสนอโดย - วันที่ 2 มกราคม 2553
อนุมัติโดย สมุทรสงคราม วันที่ 25 เมษายน 2555
จังหวัด : สมุทรสงคราม
0 402
รายละเอียด

วัดบางแก้ว ตั้งอยู่หมุ่ที่ ๗ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม หน้าวัดติดคลองบางบ่อ ด้านหลังติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

วัดบางแก้วเป็นวัดสร้างใหม่ ประกาศเป็นวัดในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภคม พ.ศ.๒๕๒๗ เดิมจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๐ โดยมีพระครูสมุทรวชิราทร (เยื้อน ศศิธร) เป็นผู้ดำเนินก่อสร้างวัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตตำบลบางแก้ว

สิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชมและนมัสการ

๑. พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๙ นิ้ว ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาพระราชทานให้แก่วัด เป็นพระพุทธรูปที่พระองค์
ได้เสด็จเททองหล่อเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ พระนามว่า “พระพุทธเกตุชัยมงคล
พรหมรังษี”และทางวัดได้สร้างพระพุทธรูปจำลอง หน้าตักกว้าง ๓๙ นิ้วไว้ให้
ประชาชนสักการะ

เจ้าอาวาส : พระปลัดประวัติ ภูริปญฺโญ

โทร ๐๓๔ – ๗๑๓๕๘๓

คำสำคัญ
วัดศาสนา
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดบางแก้ว
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน 7 ซอย - ถนน -
ตำบล บางแก้ว อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
บุคคลอ้างอิง นางสุภาวดี บุตรดา อีเมล์ smk_culture@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ อีเมล์ smk_culture@hotmail.co.th
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เอกชัย
จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
โทรศัพท์ 034713583 034-718138 โทรสาร 034-718138
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/samutsongkhram
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่