ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 25' 42.5438"
13.4284844
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 1' 15.6918"
100.0210255
เลขที่ : 36551
วัดสวนแก้วอุทยาน
เสนอโดย - วันที่ 2 มกราคม 2553
อนุมัติโดย สมุทรสงคราม วันที่ 25 เมษายน 2555
จังหวัด : สมุทรสงคราม
1 1249
รายละเอียด

วัดสวนแก้วอุทยาน ตั้งอยู่ตำบลลาดใหญ่ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ประชาชนในตำบลนี้ส่วนใหญ่ ทำสวน และทำนาเกลือ วัดนี้เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ
“วัดแก้ว” ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้างไว้ ต่อมาพระวินัย (บัว) ในสมัย ร.๔ ได้มาปฏิสังขรณ์ วัตถุโบราณที่พอจะเป็นหลักฐานได้ไม่มีเลย ทราบแต่ว่ามีเจ้าอาวาสองค์แรกชื่อหลวงพ่อเขมรอาคมขลัง ที่เรียกว่า "วัดสวนแก้วอุทยาน" เพราะบริเวณวัด และสถานที่ติดต่อกับวัดในสมัยโบราณเป็นสวนร่มรื่นมากเปรียบดั่งอุทยาน

สิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชมและนมัสการ

๑. พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕๑ นิ้ว สูง ๖๘ นิ้ว เป็นพระพุทธรูป
ที่งดงามมาก

๒. พระพุทธไสยาสน์ สมัยอู่ทอง ชนิดปั้นก่อด้วยอิฐปูนสอ ยาว ๑๘๙ นิ้ว งดงามาก

๓. พระเจดีย์องค์ใหญ่ ฐานสี่เหลี่ยมจัตรัส กว้างด้านละ ๑๘๕ นิ้ว สูง ๑๖ วาเศษ
เป็นเจดีย์โบราณ ถาวรวัตถุในวัดอื่นๆ อาทิ อุโบสถ กุฎิ ศาลการเปรียญ ธรรมาสน์
พระไตรปิฎก ฯลฯ

เจ้าอาวาส : พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์

โทร ๐๓๔ – ๗๒๐๕๒๓

คำสำคัญ
วัดศาสนาพุทธ
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดสวนแก้วอุทยาน
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน 3 ซอย - ถนน -
ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
บุคคลอ้างอิง นางสุภาวดี บุตรดา อีเมล์ smk_culture@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ อีเมล์ smk_culture@hotmail.co.th
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เอกชัย
ตำบล แม่กลอง อำเภอ เมืองสมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
โทรศัพท์ 034720523...034-7181 โทรสาร 034-718138
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/samutsongkhram
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่