ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 13° 24' 49.977"
13.4138825
ลองจิจูด (แวง) : E 99° 57' 22.6793"
99.9562998
เลขที่ : 36573
วัดท้องคุ้ง
เสนอโดย - วันที่ 2 มกราคม 2553
อนุมัติโดย สมุทรสงคราม วันที่ 30 เมษายน 2555
จังหวัด : สมุทรสงคราม
0 308
รายละเอียด

วัดท้องคุ้ง ตั้งอยู่บ้านท้องคุ้ง ตำบลสวนหลวง หมู่ที่10อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตัวอารามตั้งอยู่ชิดริมแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นท้องคุ้ง วัดนี้เดิมชื่อว่า
”วัดราชบูรณะ” เหตุที่อยู่ตรงท้องคุ้งชาวบ้านจึงเรียกกันว่าวัดท้องคุ้ง ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น”วัดท้องคุ้ง” ตามสภาพที่ตั้งของวัด วัดท้องคุ้งเป็นวัดโบราณ ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้สร้าง มีอายุมากกว่า 200 ปี ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2310 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ
พ.ศ.2369 มีผู้ปฏิสังขรณ์ต่อ ๆ กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเสื่อมทรุดและเจริญรุ่งเรื่องจนกระทั่งถึงสมัย สมภารฉายเป็นเจ้าอาวาส และฆราวาสชื่อหม่อมคุ้มได้ร่วมกัน ปฏิสังขรณ์ทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองขึ้น และพุทธศาสนิกชนรุ่นต่อๆมาได้รับทอดปฏิสังขรณ์ และพัฒนาวัดท้องคุ้ง ด้วยความศรัทธา ทำให้วัดท้องคุ้ง มีความสมบูรณ์ มีศาสน สถานเหมาะสมแก่สถานะของวัดในปัจจุบัน

สิ่งที่สำคัญของวัด ที่ควรชม และนมัสการได้แก่

1.พระประธานในอุโบสถ ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อวัดท้องคุ้ง” มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปที่ปั้นด้วยปูนหุ้มไว้ภายนอก ปางมารวิชัย

2.พระพุทธรูปบูชา หล่อด้วยสัมฤทธิ์ ปางประทานพร

3.พระพุทธรูปบูชา ซึ่งหม่อมคุ้มถวายไว้เป็นพระสัมฤทธิ์ของเก่าโบราณ

คำสำคัญ
ศาสนสถาน วัด
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดท้องคุ้ง
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน 10 / บ้านท้องคุ้ง ซอย - ถนน -
ตำบล สวนหลวง อำเภอ อัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
บุคคลอ้างอิง นางสาวพรทิพย์ ไชยา อีเมล์ smk_culture@hotmail.co.th
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมอำเภออัมพวา อีเมล์ smk_culture@hotmail.co.th
เลขที่ - หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน เอกชัย
จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
โทรศัพท์ 034751481 034-71813 โทรสาร 034-718138
เว็บไซต์ http://province.m-culture.go.th/samutsongkhram
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่